Dogodki in obvestila

IZPOLNJEVANJE POGOJEV PCT IN NJIHOVO PREVERJANJE

30.09.2021

 

Drage študentke in študenti,  

 

v skladu s sprejetim  Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021; v nadaljnjem besedilu: odlok) in pravilnikom, ki  velja za študente Univerze v Ljubljani (Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2 je objavljen na spletni strani fakultete), vam dodatno sporočamo naslednje:      

 

    Študenti, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti (P) ali  cepljenja (C) obvezno izvajajo enkrat tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje na fakulteti. Do nadaljnjega bo, kot ste že obveščeni,  prostor za samotestiranje Računalniška učilnica št. 2 v pritličnih prostorih fakultete. Evidenčni list, ki ste ga že prejeli, po testiranju izpolnite in ga imejte vedno pri sebi, pri sebi pa imejte vedno tudi ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev (P) ali (C), da jih lahko pokažete pooblaščeni osebi za preverjanje PCT pogojev.    Na FPP je pooblaščena oseba za preverjanje  PCT pogojev za študente in zaposlene tajnik fakultete, ki bo izvajal naključno preverjanje v predavalnicah, laboratorijih in kabinetih ter občasno na vhodu fakultete in Oddelka za pomorstvo.      Študentom po odloku pripada pet brezplačnih testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.      

Kot doslej vse študente pozivamo k cepljenju, pri čemer boste ključno pripomogli k ohranitvi odprtosti in delovanja visokošolskih zavodov v študijskem letu 2021/2022.   

 

Z lepimi pozdravi,  

izr. prof. dr. Peter Vidmar, dekan 

 

 

Evidenčni list za študente - slovenski jezik.

 

Evidenčni list za študente - angleški jezik.