Dogodki in obvestila

VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠS UL FPP ZA LETO 2021/2022 - OBVESTILO

11.11.2021

 

********

NOVO! Poročilo o poteku volitev.

********

Obvestilo z dne 09.11.2021:

NOVO! Potrjena kandidatna lista za volitve v ŠS UL FPP  po abecednem vrstnem redu

*********

 

Obvestilo z dne 22.10.2021:

 

Drage študentke in študenti,

 

obveščam vas, da je z današnjim dnem javno objavljen razpis volitev v študentski svet UL FPP za študijsko leto 2021/2022. Študentski svet UL FPP (ŠS UL FPP) sestavljajo po en predstavnik posameznega letnika rednih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, en predstavnik vseh absolventov in en predstavnik vseh izrednih študentov (18 članov). Za člana ŠS UL FPP lahko kandidira vsak študent  UL FPP, ki ima v tem študijskem letu status študenta.

 

Če kandidatov za posamezen letnik ni, preostala mesta, do zapolnitve osemnajstih mest zapolnijo kandidati z največjim številom glasov ne glede na letnik.

 

Člani volilnega odbora za izvedbo volitev ŠS UL FPP so imenovani s sklepom o začetku postopka volitev z dne 19.10.2021. Volilni odbor sestavljajo:

  1. Tilen Brodnik,
  2. Rok Čamernik in
  3. Lovro Veber.

 

Z dnem 22.10.2021 se objavi razpis volitev v ŠS UL FPP na oglasnih deskah in na spletni strani fakultete.

 

Rok za vlaganje kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa za volitve, torej 23.10.2021 in se izteče 7. dan, torej 29.10.2021 (8. člen Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani).

 

Kandidature, ki se oddajo na obrazcu, ki je sestavni del razpisa volitev.

 

Volitve v ŠS UL FPP se izvedejo neposredno s fizično prisotnostjo v sredo, 10.11.2021 med 09.00 in 16.00 uro. Volišče bo avla v pritličju fakultete.

 

Na dan volitev je vsa volilna agitacija na volišču in v okolici volišča prepovedana. Dejanje volilne agitacije je vsako aktivno dejanje, ki utegne vplivati na izid volitev.

 

 

V nadaljevanju objavljamo:

1.       Sklep dekana o začetku postopka volitev

2.       Razpis volitev v ŠS UL FPP

3.       Obrazec za kandidaturo

4.       Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani

5.       Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe fakultete za pomorstvo in promet

 

 

Z lepimi pozdravi,

 

Izr.prof.dr. Peter Vidmar

dekan