Dogodki in obvestila

Javni razpis (Erasmus+) - Podaljšan rok za prijavo

28.01.2022

 

Podaljšali smo rok za prijavo na razpis, in sicer do 30. 1. 2022 do 24:00.

Za več informacij smo vam na voljo tudi virtualno, za termin se dogovorite na international@fpp.uni-lj.si.

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2022/2023

 

 

Podaljšali smo rok za prijavo na razpis, in sicer do 30. 1. 2022 do 24:00

 

 

erasmus+

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje zbira prijave za fizične/kombinirane dolgoročne mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2022-2023. 

 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo zaključnih del), namesto na  FPP opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima FPP podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov.

 

Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo na institucije, katerih programi so skladni z njihovim študijskim programom in predmetnikom.

Cilji tovrstne mobilnosti so:
-               izboljšanje učnih kompetenc,
-               povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
-               povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
-               povečanje samozavesti in samospoštovanja,
-               izboljšanje znanja tujih jezikov,
-               povečanje medkulturne zavesti,
-               aktivnejše sodelovanje v družbi,
-               boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, ter
-               povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

 

Razpisna dokumentacija bolj podrobno določa namene, pogoje in cilje izmenjave ter razpisa

 

PRIJAVA:

Študent, ki se želi prijaviti za opravljanje študijske izmenjave, mora v sistemu VIS izpolnit spletno prijavnico in priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih, ter motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 

POGOJI:

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL,
  • da nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2022/2023 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, Erasmus+, Erasmus Mundus in Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 30. januar 2022 do 24:00. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

 

Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ)

 

Mobilnost na partnerskih institucijah VIU in zveze EUTOPIA

 

Nekaj vtisov študentov, ki so priložnost mobilnosti za študij ali prakso že izkoristili.

 

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo v Mednarodni pisarni ali po elektronski pošti international@fpp.uni-lj.si.