Dogodki in obvestila

COVID-19 - spremljanje poteka epidemije (6. 1. 2022)

06.01.2022

 

Ocena stanja

Še vedno je jedro okužb starostna skupina 15-24 let, s faktorjem 3,5 glede na prejšnji teden.

 

S trenutnim trendom, ki je cca 9% na dan, bi lahko v nekaj dneh tedensko povprečje naraslo nad 3000 okužb dnevno.

 

Zasedenost bolnišnic še naprej pada, vendar se trend padanja manjša in kaže, da bi se lahko v tednu dni obrnil navzgor.

 

grupe 6 jan 22

 

Trenutni R je narasel na 1,24.

14 dnevna pojavnost bi lahko v kakšnem tednu dosegla 2000 okužb na 100 000 oseb.  

R za sprejeme v bolnišnice je narasel na 1,03.  

 

Napoved

Trenutno so dolgoročne modelske napovedi bolj ugibanje, saj se še ne da oceniti deleža populacije, dovzetne na okužbo.

 

Imamo pa eksponentno rast z R0 = 1,4 in podvojitvenim časom 6 dni. Ob taki rasti, bi lahko čez en teden imeli približno 8000 dnevnih okužb.

 

napoved 6 jan 22

 

V EU je R narasel na 1,36, 14-dnevna pojavnost pa je zrasla na 1630 oseb na 100 000 prebivalcev.

 

Zanimivosti

Republika Južna Afrika

V 60 milijonski populaciji naj bi val zajel okoli 600 000 oseb, zaključil pa naj bi se v 3 mesecih. Za JAR je ocenjeni R0=2,5 in čas podvojitve cca 4 dni.

 

JAR 6 jan 22

 

Italija

Italy 6 jan 22

 

Nemčija

Kot kaže pa je omikron zajel tudi Nemčijo.

 

Germany 6 jan 22

 

O ekstremih, npr. "vsi se bomo okužili"

 

Dosedanji potek pandemije je pokazal:

 

  1. Izbruha kakšne nove različice se ne da vnaprej predvideti, ko pa do izbruha pride, se ta zgodi v kakšnem tednu dni.
  2. Potek vala je v posameznih državah različen. Epidemiološke krivulje imajo različne parametre, ki se jih ne da enostavno prenašati. To se npr. kaže v stopnji prebolevnosti v posameznih državah; pri nas 22 000 na 100 000 ljudi, na Danskem 15 000.
  3. Noben val še ni zajel celotne populacije. Za primer, delta val je pri nas zajel približno 160 000 oseb, beta pa 62 000. Približno toliko je bila tudi modelska napoved.
  4. Trajanje vala je od 80 do 110 dni.
  5. Po eksponentni rasti, torej ko val preide v linearno rast, je nadaljni potek vala možno dokaj zanesljivo predvideti, saj se da oceniti velikost populacije, ki naj bi jo val zajel. Napoved sicer lahko pokvari kakšna nova mutacija, ki jo model ne more predvideti.   

 

Primeri

 

Spodnji graf prikazuje, kako bi v Sloveniji izgledal omikron-val, če privzamemo trenutni R0=1,4 in čas podvojitve 6 dni, ki bi zajel celotno  populacijo 2.1 mio ljudi. Vrh bi dosegli na začetku februarja, ko bi imeli okoli 30 000 dnevnih okužb, in 100 000 okuženih. Skupno bi se okužilo 1 milijon ljudi, val pa bi trajal do konca marca. Glede na potek vala v JAR pa na mestu dvom v tak potek vala v Sloveniji, torej v to, da naj bi val zajel celotno populacijo.

 

SIR 6 jan 22


Ob predpostavki, da bi val zajel 500 000 oseb, je slika naslednja:
max 7500 dnevnih okužb in 25 000 okuženih.

 

Enostaven račun števila aktivnih primerov v 14 dneh da približno 3x večje število. Verjetno bo za različico omikron potrebno obdobje iz 14  zmanjšati na 10 dni, saj se potek odvija hitreje. 

 

SIR 500 6 jan 22


Zaenkrat še zelo približno kaže (podatkov je malo), da bi val lahko zajel nekje 950 000 oseb, kar pomeni vrh vala nekje po 21. januarju ko bi imeli do 14 000 dnevnih okužb in 45 000 okuženih. V valu naj bi se okužilo približno 500 000 oseb.

 

SIRfit 6 jan 22

SIR napoved 6 jan 22

 

Arhiv napovedi in več informacij

Celotno poročilo

 

Drugo mnenje: