Dogodki in obvestila

COVID-19 - spremljanje poteka epidemije (13. 1. 2022)

13.01.2022

 

Ocena stanja

Povrečna starost potrjeno okuženega se je ta teden znižala iz 34 let na 33 let.

Največji prirast okužb, trikrat glede na teden prej, je še vedno starostna skupina 5-14 let.

 

grupe 13 jan 22

 

Trend okužb še vedno raste, tako da bi lahko v naslednjih 10 dneh prišli do tedenskega povprečja čez 8000 potrjenih okužb.

 

Zasedenost bolnišnic in intenzive še vedno stagnira.

 

R ostaja 1,25, 14 dnevna pojavnost zato raste, tako da bi ob tem trendu lahko v tednu dni prišli na ribližno 4000 okužb na 100 000 prebivalcev na 14 dni. R za sprejeme v bolnišnice in na intenzivno nego se giblje okoli 1, kar pomeni stagnacijo.

 

R 13 jan 22

 

Z današnjimi podatki je ocena osnovnega repruducijskega števila R0, padla iz 1,4 na 1,3, čas podvojitve pa se je povečal iz 6 na 8 dni. 

 

Trenutno rast okužb sledi eksponentni krivulji. Če se bo tako nadaljevalo, bi v enem tednu lahko presegli 10 000 dnevnih okužb.

 

eksp krivulja 13 jan 22

 

Napoved

V fazi eksponentne rasti so dolgoročne napovedi zelo nezanesljive, saj je potrebno predpostaviti število dovzetnih oseb. Ob predpostavki, da je dovzetna celotna populacija 2,1 mio oseb, potem trenutno kaže, da bi se v tem valu okužilo približno 900 000 oseb, vrh z 19 000 okužbami bi dosegli v prvem tednu februarja, ko bi imeli v populaciji približno 60 000 kužnih. Val naj bi popustil nekje v začetku aprila, dokončno pa junija.

 

Ta napoved se bo najverjetneje v naslednjih dneh spreminjala.

 

SIR 13 Jan 22

 

V svetu je R padel na 1,12, v EU pa na 1,11 s trendom zmanjševanja.

 

Na vrhu okužb ostaja Irska s 14 dnevno pojavnostjo približno 6000 oseb na 100 000 oseb, sledi ji Francija s 5200.  

 

V nekaj dneh bo Slovenija presegla EU povprečje, ki je trenutno okoli 2500. Imamo tretji najvišji R, za Romunijo in Avstrijo.  

 

Spodnja grafa prikazujeta stanje v EU.

 

EU 13 jan 22 

 

EU 2 13 jan 22

 

 

Zanimivosti

Spodnji graf prikazuje zelo grobo primerjavo med Združenim kraljestvomn in Slovenijo.

 

Upoštevan zamik podatkov je 20 dni. Torej v Združenem kraljestu so dnevni sprejemi v bolnišnice  narasli na 2000 - 2500, kar bi preračunano na našo populacijo zanašalo nekje do 120 hospitalizacij na dan. Če bi ta primerjava vsaj približno zdržala, potem naj ne bi presegli 10000 dnevnih okužb.

 

V prejšnem valu smo Združeno kraljestvo presegli tako po številu okužb, kot po številu dnevnih sprejemov v bolnišnice. Razmerje hospitalizirani/okuženi je za prikazano obdobje 1.3% za Združeno kraljestvo in 1.7% za Slovenijo.

 

primerjava zk slo 13 jan 22

Še primerjava s skaliranimi zglajenimi podatki in brez zamikov:

zk slo 13 jan 22

 

Arhiv napovedi in več informacij

Celotno poročilo

 

Drugo mnenje: