Dogodki in obvestila

ADRION 2014-2020

11.06.2022

 

Program Interreg ADRION 2014-2020 je objavil 5. izredni razpis.

Glavni cilj razpisa je zbiranje predlogov za dvig kompetenc in veščin na področjih, ki so strateško pomembna za jadransko-jonsko programsko območje, za lažji prehod v novo programsko obdobje in naslavljanja tem s področja ohranjanja morskega/pomorskega in okoljskega ekosistema ter socialnih inovacij.

Več informacij na spletni strani razpisa: 5th Extraordinary Call for Proposals – Interreg ADRION Programme (adrioninterreg.eu)

 

Natančneje, namen razpisa je podpreti pripravo in izvedbo akreditiranih (ali (še) ne akreditiranih) transnacionalnih magistrskih programov ter izvajanje izobraževanj in usposabljanj.

 

Razpis je tematsko usmerjen na: 

  • Topic 1: Blue Economy
  • Topic 2: Social Innovation
  • Topic 3: Renewable Energy
  • Topic 4: Circular Economy

 

Razpis je odprt do 8. 7. 2022 do 15.00 ure (CET).

 

Zaradi omejitev razpisa in nujnosti uskladitve prijav znotraj Univerze v Ljubljani, je treba podati interes do do ponedeljka, 20.6.2022 do 13.00 ure z vnosom podatkov preko povezave:

https://forms.office.com/r/Y3PTTRUqvP