Dogodki in obvestila

Kaj pomeni DODATNO leto?

19.07.2022

 

Dodatno leto (skladno s spremembami Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL se termin absolventski staž od leta 2012 ne uporablja več) velja 12 mesecev in je avtomatično ponujen vsem študentom, ki tekom svojega študija niso koristili ponavljanja letnika oziroma spremembe študijskega programa (prepisa na drugo fakulteto oz. drug študijski program).  

 

Dodatno leto (pred 10 leti se je uporabljal termin "absolventski staž") nastopi po zaključku tretjega letnika na prvi stopnji oziroma 2. letnika na drugi stopnji. To je študijsko leto, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira na prvi stopnji oziroma dokonča podiplomskega študija (na drugi stopnji). Pa še ob zagovoru zaključnega dela med študijskim letom, ima študent pravico status študenta obdržati do 30.09. tekočega leta.