Dogodki in obvestila

CELSA Research Fund razpis in Matchmaking Event

12.09.2022

 

Cilj CELSA mreže, katere članica je Univerza v Ljubljani, je spodbujati raziskovalno sodelovanje med člani mreže, izmenjava praks ter iskanje rešitev za težave, s katerimi se sooča Evropa. CELSA sklad (The CELSA Research Fund) podpira skupne raziskovalne projekte med raziskovalci vsaj dveh partnerjev CELSA, od katerih mora biti eden od partnerjev KU Leuven. Skupni raziskovalni projekti CELSA so namenjeni pripravi projektnih prijav na razpise Obzorja Evropa.

 

Za boljše povezovanje raziskovalcev CELSA mreže, podporo in spodbujanje razvoja novih projektnih idej in prijav KU Leuven predlaga novo pobudo. S tem sporočilom vljudno vabimo vse raziskovalce Univerze v Ljubljani, da razmislijo o idejah za oddajo projektnih prijav na naslednji razpis CELSA (ali drugi razpis v okviru programa Obzorje Evropa) in pri tem sodelujejo pri povezovanju z drugimi partnerji CELSA mreže.

 

Za podporo projektnim idejam in povezovanju je odprt poziv »Call for expressions of interest«, ki ga oddate preko naslednjega obrazca: Expression of Interest (google.com). Rok za oddajo interesa je 21.9.2022 do 17.00 ure.

 

Oktobra 2022 bodo vsi raziskovalci, ki bodo oddali interes, obveščeni o predlaganih povezavah z drugimi člani mreže.

 

V četrtek, 10. novembra bo v Leuvnu (Belgija) skupen »matchmaking« dogodek, na katerem bi zainteresiranim raziskovalcem omogočili srečanje v živo za namen priprave oddaje projektnega predloga na razpis CELSA. Na tem dogodku bodo prestavljene podrobnosti prijave na CELSA razpis in možnosti za nadaljnje prijave projektov na razpise Obzorje Evropa. Udeležbo UL raziskovalcev na CELSA dogodku bi sofinancirali tudi iz Razvojnega sklada UL, glede na razpoložljiva sredstva proračuna.

 

Nov 7. razpis CELSA Research Fund je že objavljen na spletni strani: GeDOCumenteerd - Research funding (kuleuven.be). Informacijo o internih pravilih UL pri prijavi in izvedbi projektov CELSA najdete na intranetni strani: CELSA sklad - Domov (uni-lj.si). Rok za prijavo na CELSA razpis v letu 2022 je 15. december 2022.