Dogodki in obvestila

VOLITVE V ŠS UL FPP ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

16.11.2022

 

4. OBVESTILO/ Dne: 16.11.2022/ Poročilo o poteku volitev v Študentski svet UL FPP:

Poročilo o poteku volitev v Študentski svet UL FPP (22-23)

 

***

3. OBVESTILO/ Dne: 09.11.2022/ VABILO NA VOLITVE:

 

Drage študentke in študenti,

 

Vabimo vas k oddaji vašega e-glasu preko aplikacije Simply Voting (klik) v ponedeljek, 14.11.2022 med 09.00 in 16.00 uro.

 

V skladu z Razpisom volitev v študentski svet UL FPP z dne 24.10.2022, lahko izbirate med naslesdnjimi kandidati, in sicer med:

 1. Brejc Lovro,
 2. Gulič Žan,
 3. Hawlina Janez,
 4. Hočevar Matej,
 5. Kocuvan Žan,
 6. Kozic Lea,
 7. Luskovec Žiga,
 8. Mohar Tim,
 9. Muršec Matej,
 10. Pirman Mark,
 11. Podunavac Bric Alen,
 12. Trtnik Rok,

ki so razporejeni po kandidatni listi (abecedni vrstni red - ime in priimek kandidata).

 

Način glasovanja:

Glasuje se za vseh 12 kandidatov. Glasovnica je veljavna, če se glasuje vsaj za enega kandidata.

Za kandidata glasujete tako, da izberete in obkljukate okence pred imenom in priimkom kandidata.

Svoj glas oddate s klikom na zeleni gumb "Nadaljuj".

 

Z lepimi pozdravi,

 

izr. prof. dr. Peter Vidmar

            dekan

 

***

2. OBVESTILO/ Dne: 08.11.2022/ POTRDITEV KANDIDATUR:

 

Potrditev vloženih kandidatur za volitve v Študentski svet UL FPP za mandat 2022/2023

 

***

1. OBVESTILO/ Dne: 24.10.2022/ RAZPIS VOLITEV V ŠS UL FPP ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023:

 

Drage študentke in študenti,

 

obveščam vas, da je z današnjim dnem javno objavljen razpis volitev v študentski svet UL FPP za študijsko leto 2022/2023. Študentski svet UL FPP (ŠS UL FPP) sestavljajo po en predstavnik posameznega letnika rednih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, en predstavnik vseh absolventov in en predstavnik vseh izrednih študentov (18 članov). Za člana ŠS UL FPP lahko kandidira vsak študent  UL FPP, ki ima v tem študijskem letu status študenta.

 

Če kandidatov za posamezen letnik ni, preostala mesta, do zapolnitve osemnajstih mest zapolnijo kandidati z največjim številom glasov ne glede na letnik.

 

Člani volilnega odbora za izvedbo volitev ŠS UL FPP so imenovani s sklepom o začetku postopka volitev z dne 19.10.2021. 

 

Volilni odbor sestavljajo:

 1. Tilen Brodnik,
 2. Matic Firm in
 3. Lovro Veber.

Z dnem 24.10.2022 se objavi razpis volitev v ŠS UL FPP na oglasnih deskah in na spletni strani fakultete.

 

Rok za vlaganje kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa za volitve, torej 25.10.2022 in se izteče 7. dan, ki je praznik, zato se rok izteče 02.11.2022 (8. člen Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani).

 

Kandidature se oddajo na obrazcu, ki je sestavni del razpisa volitev.

Volitve v ŠS UL FPP se izvedejo elektronsko preko aplikacije Simply Voting, v ponedeljek, 14.11.2022 med 09.00 in 16.00 uro. 

 

Na dan volitev je vsa volilna agitacija  prepovedana. 

 

V nadaljevanju objavljamo:

1.       Sklep dekana o začetku postopka volitev

2.       Razpis volitev v ŠS UL FPP

3.       Obrazec za kandidaturo

4.       Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani

5.       Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe fakultete za pomorstvo in promet

 

Z lepimi pozdravi,

 

izr. prof. dr. Peter Vidmar

            dekan