Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dogodki in obvestila

RAZPIS začetka kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov članov Senata, Akademskega zbora, Komisije za študijske zadeve, Komisije za kakovost študija in Upravnega odbora Fakultete za pomorstvo in promet

20.11.2023

 

V skladu s 16. in 17. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter na podlagi veljavnih Pravil FPP izdajam dne 20.11.2023 naslednji  RAZPIS začetka kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov članov Senata, Akademskega zbora, Komisije za študijske zadeve, Komisije za kakovost študija in Upravnega odbora Fakultete za pomorstvo in promet. 

 

Rok za vlaganje kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev, torej 22.11.2023 in se izteče 29.11.2023 ob 23:59.

 

obrazec

 

Žan Gulič

Predsednik ŠS UL FPP