Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dogodki in obvestila

Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

29.05.2024

 

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo JR Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU (skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost).

 

Predmet javnega razpisa je razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) v inovativnih oddelkih oz. skupinah oz. programih na vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ). Razdeljen je v naslednje tri sklope:

 

SKLOP 1: Razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se

 

SKLOP 2: Razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se na osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

 

SKLOP 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se

 

Namen javnega razpisa je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja RIN obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov (v nadaljevanju: učečih se) na VIZ, s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

 

Cilj javnega razpisa je izvedba projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se na VIZ, ob upoštevanju dosedanjih rezultatov doma in v tujini.

 

Na javnem razpisu sodeluje konzorcij s partnerji, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega projekta ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis.

 

Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu, urejena po vrstnem redu obrazcev in dokazil iz točke 8 tega javnega razpisa, in v enem elektronskem izvodu (npr. USB ključek).

 

Podpisnik je rektor.

 

Roka za oddajo vlog za dodelitev sredstev sta:

  • 2. 7. 2024
  • 25. 9. 2024

Za predstavitev javnega razpisa bo za vse zainteresirane organiziran informativni dan, ki bo 7. junija 2024 ob 11. uri. Prijavite se lahko tukaj.