Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dogodki in obvestila

NOVO! Diplomski projekt (TPL-UN, 1. stopnja) / Novost začne veljati s 1. 10. 2024

10.07.2024

 

Senat Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je na svoji 11. redni seji z dne 3.7.2024 sprejel 

 

SKLEP številka 4.3:

Študenti Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Tehnologija prometa in logistika ob zaključku izdelave Diplomskega projekta (po »Navodilih za oblikovanje zaključnih del« in v dogovoru z mentorjem), s 1. 10. 2024 Diplomski projekt v PDF/A naložijo v svoj VIS.  

 

Obrazložitev:

Univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa in logistika ne predvideva izdelave diplomskega dela. Študij se zaključi, ko so opravljene vse obveznosti programa. Na podlagi tega dejstva se Diplomski projekti do sedaj niso nalagali preko VISa v RUL. Diplomski projekt bo pregledan preko programske opreme za preverjanje podobnosti vsebine elektronske oblike zaključnega dela in ugotavljanje plagiatorstva. Z oddajo prek VISa bo naložen v RUL.