Dušica FRANK, univ.dipl.inž.tehnol.prom.

elektronski naslov:

telefon: 05 67 67 160

GSM: Fax: 05 67 67 161