Redni profesorji

Izredni profesorji

Docenti

Višji predavatelji

Predavatelji

Predavatelji tujih jezikov

Asistenti

Asistenti stažisti

Raziskovalci

Mladi raziskovalci

Tehnični sodelavci

Višji strokovni sodelavci

Dekanat

Kadrovska služba

Finančno računovodska služba

Knjižnica

Študentski referat

Vzdrževalna dela