Kaj je KUL?

 

 

KUL je projekt razvoja kakovosti na Univerzi v Ljubljani (2012-2015).

V sklopu projekta bodo vse članice Univerze v Ljubljani sodelovale pri realizaciji naslednjih aktivnosti in ciljev:

AKTIVNOST 1: Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti

- Celovita nadgradnja sistema notranjega nadzora sistema kakovosti/samoevalvacije

- Posodobitev in informatizacija študentske ankete, vključno s sistemom za spremljanje obremenjenosti študentov

- Evalvacija in nadgradnja tutorskega sistema

- Informatizacija spremljanja študijskih programov, njihovih sprememb in priprave

- Vzpostavitev sistema in orodij spremljanja zadovoljstva med zaposlenimi

- Dvig kakovosti delovnih procesov s pomočjo izobraževanj in delavnic za učitelje, zaposlene na področju kakovosti in notranjih evalvatorjev, vključno s študijskimi obiski

- Vzpostavitev dobrih praks na članici

AKTIVNOST 2: Mednarodne akreditacije in evalvacije

AKTIVNOST 3: Analiza kakovosti obstoječe programske ponudbe

AKTIVNOST 4: Priprava izbirnih predmetov

 

 

 

 

 


datum zadnje spremembe: 12.06.2013