FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Skrajšano ime:
UL FPP
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Telefon: 05/6767-100
Fax: 05/6767-130

Številka podračuna (TRR): 01100-6030709253
Identifikacijska številka (Davčna številka): SI99219778
Matična številka: 1627015


datum zadnje spremembe: 13.05.2011