Poslanstvo Fakultete za pomorstvo in promet

 

 • zagotavljanje nacionalno in mednarodno prepoznanega in kakovostnega študija z matičnih področij pomorstvo - transport - promet - logistika,
 • izobraževanje uspešnih kadrov za potrebe slovenske države in gospodarstva ter izpolnjevanje izzivov znanstvenega in tehnično-tehnološkega napredka na področju pomorstva in prometa,
 • izvrševanje poslanstva in strategije Univerze v Ljubljani 2012-2020.


Vizija Fakultete za pomorstvo in promet

 

 • ostali bomo najboljša fakulteta za izobraževanje kadrov v pomorstvu, prometu in logistiki
 • zagotavljali bomo pogoje za uspešno znanstveno raziskovalno delovanje fakultete.


Strateške usmeritve

 

 • doseganje odličnosti na področjih temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja,
 • stalna skrb za kakovost pedagoškega dela, tudi s povečanjem števila kvalitetnih visokošolskih delavcev in sodelavcev, predvsem s področja pomorstva in tehnologije prometa,
 • sodelovanje z gospodarstvom, državnimi institucijami, resornimi ministrstvi in zunanjimi partnerji,  s stališča vključevanja v strokovne razprave in reševanje širše problematike s področja pomorstva in prometa,
 • povečevanje tržne dejavnosti,
 • poglabljanje sodelovanja s fakultetami v Sloveniji in tujini,
 • odelovanje v mednarodnih izmenjavah študentov in učiteljev v okviru evropskih projektov Erasmus +, Erasmus-Socrates, Leonardo da Vinci in podobno,
 • nadaljevanje in intenziviranje projektov vseživljenjskega učenja.

 


datum zadnje spremembe: 28.03.2014