Osebne bibliografije raziskovalcev se na zahtevo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT) vodijo v sistemu COBISS.

Za vpis bibliografije v COBISS naprošamo raziskovalce, da izpolnijo obrazec, pri čemer je obvezno vpisati tipologijo dokumenta ter slovenske ključne besede. Poleg obrazca je potrebno priložiti primaren dokument (knjiga, revija, poročilo, ... ali, če ne gre drugače, fotokopijo). Za izvedena dela (npr. predavanja brez objave) je potrebno priložiti še npr. vabila, seznam predavanj, program ipd.

Izpisi iz COBISSa so obvezna priloga vsem poročilom v zvezi z raziskovalno dejavnostjo in na večini fakultet tudi dokumentom ob habilitacijskih postopkih.

 

Vrednotenje bibliografskih enot pri habilitacijskih postopkih Univerze v Ljubljani urejajo pravilniki UL:

  • Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
  • Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.

Bibliografije raziskovalk/cev in raziskovalnih ustanov v Sloveniji so dostopne na spletni strani COBISS oz. na spletni strani SICRIS.

 

Kako objaviti članek?

e-knjige

Nasveti

Opozorila

 

 

 Citiranje, navajanje virov, plagiatorstvo

Preverjanje plagiatorstva ne bo nikoli popolno

Očitki o plagiatih so novost

Plagiatorje lahko izloči samo akademska skupnost sama

O plagiatorstvu

Podjetje in delo

 

 


datum zadnje spremembe: 16.04.2015