Danes 24.maj obveščamo:
Zagovri diplom:
Ime in priimek: Klemen Žigon
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: PROMETNA VARNOST PEŠCEV NA OBMOČJU MESTA NOVA GORICA
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Andrej Kompara
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor: 09:30, Sejni sobi
Naslov: ZNAČILNOSTI IN ANALIZA DELA VARNOSTNO NADZORNEGA CENTRA V LUKI KOPER D.D.
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /