ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE v ponedeljek, 03.09.2018


od 03.09.2018 do 03.09.2018


 

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE (BOBAN ĐORĐEVIĆ)

Datum: 03.09.2018

Ura: 11:00

 

Kraj: Univerza v Ljubljani  Fakulteta za pomorstvo in promet

 

Univerza v Ljubljani  Fakulteta za pomorstvo in promet obvešča, da bo Boban Đorđević zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovomEVALUATION OF THE IMPACT OF THE TRAIN CONTROL INFORMATION SYSTEM ON RAILWAY INFRASTRUCTURE AVAILABILITY USING A MULTI-CRITERIA MODEL (Ocenjevanje vpliva informacijskega sistema za upravljanje železniškega prometa na razpoložljivost železniške infrastrukture z večkriterijskim modelom).

 

Mentor: prof. dr. Tomislav Josip Mlinarć

 

Somentorica: doc. dr. Evelin Krmac

 

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 03.09.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani v Portorožu.

 

Sedem dni pred zagovorom bo doktorska disertacija na vpogled v dekanatu UL FPP.

 

dekanja fakultete

 

prof. dr. Elen Twrdy