Na Fakulteti za pomorstvo in promet se iz leta v leto povečujejo aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja, ki je v današnjem času ključnega pomena za študijski in kasneje delovni proces. Zavedamo se, da je od vstopa Slovenije v Evropsko unijo potrebno našim študentom omogočiti, da se enakopravno vključujejo v različne programe in projekte, preko katerih lahko pridobijo znanje, izkušnje in poznanstva, ki jim bodo v prihodnosti koristili tako pri osebni rasti kot pri iskanju zaposlitve doma ali v tujini. Poleg tega je odlična priložnost za izpopolnjevanje znanja tujih jezikov.

V Mednarodni pisarni Fakultete za pomorstvo in promet posredujemo informacije o programih izmenjave tako za študente kot tudi za profesorje, skrbimo za izmenjave študentov ter za organizacijo študija za tuje študente, ki pridejo k nam na izmenjavo.

Fakulteta za pomorstvo in promet je vključena v različne programe izmenjave. ERASMUS je program, ki omogoča mobilnost na področju visokega šolstva v EU. Projekt BASILEUS zagotavlja sredstva za mobilnost z zahodnega Balkana v EU in obratno medtem ko projekta CONNEC in LISUM  promovirata mobilnost študentov med Kitajsko in Evropo.

Fakulteta vrsto let tesno sodeluje tudi s svetovno priznanim Inštitutom za mednarodno pomorsko pravo na Malti (IMO IMLI, http://www.imli.org) in državno institucijo Transport Malta (http://www.transport.gov.mt).  Sodelovanje zajema predvsem gostujoča predavanja in strokovne ekskurzije študentov.

Fakulteta za pomorstvo in promet ima sklenjene številne bilateralne in multilateralne pogodbe s tujimi partnerji, ki ji zagotavljajo vpetost v mednarodni izobraževalni in raziskovalni prostor. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je število sklenjenih pogodb še povečalo in trend gre v tej smeri, da bo mednarodnega sodelovanja iz leta v leto več, saj bo fakulteta le na tak način ostala konkurenčna tako v nacionalnem kot tudi v evropskem prostoru.

K vsem že omenjenem pa nedvomno velja dodati tudi to, da se na fakulteti izvajajo najrazličnejše aktivnosti v obliki ekskurzij v tujino, raznih seminarjev in okroglih miz. Možnosti je veliko zato se trudimo, da bi mednarodno sodelovanje zaživelo v vsej svoji privlačnosti in učinkovitosti.

 

 

 


datum zadnje spremembe: 26.06.2012