Erasmus je sektorski program v okviru programa Vseživljensko učenje, ki pokriva potrebe po učenju vseh udeležencev formalnega viskošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in poklicnega usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje. 

 

V programu sodelujejo države članice EU, poleg njih še Islandija, Liechtenstein in Norveška ter pridružene članice centralne in vzhodne Evrope, skupaj 31 držav. Univerza v Ljubljani sodeluje v Erasmus aktivnostih od leta 1999/2000, nosilka listine, ki je nujno potrebna za sodelovanje pa od leta 2003/04.

 

Poleg ciljev programa Vseživljensko učenje so posebni cilji programa Erasmus:

  • podpiranje uresničevanja evropskega visokošolskega prostora;
  • izboljšanje kakovosti in povečanje mobilnosti študentov in učiteljskega osebja;
  • izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visokošolskimi institucijami v Evropi;
  • povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi in
  • krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim procesom.


datum zadnje spremembe: 19.10.2012