Mobilnost usposabljanja zaposlenih je namenjen nepadagoškim delacev, zaposlenim na UL. Usposabljanje lahko poteka na eni izmed partnerskih institucij s katero ima Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet sklenjeno bilateralno pogodbo o sodelovanju.

 

Pogoji za mobilnost z namenom usposabljanja:

  • udeleženci morajo biti zaposleni na UL
  • usposabljanje naj traja najmanj 1 teden in največ 6 tednov (1 teden je 5 zaporednih dni)
  • udeleženec mora v naprej predložiti dogovorjen delovni program usposabljanja
  • po opravljeni aktivnosti je potrebno predložiti poročilo in potrdilo institucije gostiteljice, da je bila aktivnost izvedena

 

Koliko znaša dotacija?

Višina dodeljenih sredstev znaša 500€.

 

Povrnjeni bodo le stroški, ki bodo izkazani z računi. Iz sredstev Erasmus programa se lahko sofinancira največ 80% upravičenih stroškov.
 


datum zadnje spremembe: 01.03.2010