Program ERASMUS je podprogram novega programa LLP, ki nudi podporo univerzam za razvoj evropske razsežnosti študija. Organiziranje izmenjave študentov v okviru priznanih študijskih obdobij, je ena od aktivnosti ERASMUS programa.To pomeni, da lahko študentje opravijo del svojega rednega študija na instituciji ene od držav članic Evropske skupnosti.

 

Na osnovi institucionalne pogodbe Univerze v Ljubljani, s katero pristopa k sodelovanju v programu ERASMUS in bilateralnih sporazumov med dvema partnerskima univerzama, se izvede izmenjava študentov, ki ne sme biti krajša od treh mesecev in daljša od enega leta (trajanje za posamezno izmenjavo je že določeno v posameznem bilateralnem sporazumu).Skozi Erasmus izmenjavo pridobijo študenti nove izkušnje, spoznajo druge kulture, se naučijo novih jezikov, navežejo nove stike, spoznajo način študija in dela v tujini, te izkušnje pa jih ne naredijo le osebnostno bogatejše, temveč postanejo uspešnejši v svojem poklicu kot tudi zanimivejši za potencialne delodajalce.

 

Število študijskih izmenjav na Fakulteti za pomorstvo in promet se iz leta v leto povečuje. Povečuje se število tako "outgoing" kaor tudi "incoming" študentov. Porast študijske izmenjave je posledica večjega ozaveščanja o možnostih, kakor tudi proces globalizacije. Želimo si, da bi se tudi v prihodnosti trend mobilnosti krepil, saj predstavlja pomembno vlogi pri razvoju študijske in delovne kariere.

 


datum zadnje spremembe: 22.03.2010