Kdo se lahko prijavi?

Študenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so zaključili najmanj prvi letnik I.stopenjskega študija
  • so študenti UL FPP in imajo v času izmenjave status študenta

 

Kako se prijaviš na študij v tujino?

  • izpolniš prijavnico
  • predložiš potrdilo o vpisu
  • predložiš potrdilo o opravljenih izpitih
  • Obrazec A1

Pred prijavo na spletni strani gostujoče institucije preglej seznam ponujenih predmetov. Izbrani predmeti se morajo vsebinsko ujemajo s programom na Fakulteti za pomorstvo in promet.

Rok za oddajo prijave je 1. marec. Prijavnico s pripadajočo dokumentacijo je potrebno oddati v Mednarodno pisarno Fakultete za pomorstvo in promet.Kaj je potrebno storiti pred odhodom v tujino?

Po podaji prijave in pred odhodom v tujino je potrebno izpolniti in oddati podpisan:

  • Learning agreement
  • Student application form
  • Obrazec za priznavanje izpitov

Na razpisu izbrani študenti pripravijo študijski načrt (t.i. Learning agreemnt) za študij na tuji inštituciji ter Students application Form.  Dokumenta potrjuje in odobri vodja mednarodne pisarne. Za opravljene izpite v tujini, katere želite, da se vam prizna na matični instituciji je potrebno oddati vlogo za priznavanje izpitov. 

v primeru, da po podpisanem študijskem dovoru pride so spremembe v nabor prdmetov, mora študent o tem obvestiti Erasmus koordinatorja in z njim oblikovati predlog sprememb. Nov študijski načrt potrdi koordinator.

Minimalno število kreditov, ki jih mora študnet pridobiti v tujini v enem semestru je 20, v enem letu pa 40.

 

Kaj je potrebno storiti po vrnitvi iz  tujine?

Po vrnitvi je potrebno predložiti potrdilo o opravljenih izpitih v tujini (Transcript of Records) ter potrdilo o opravljeni izmenjavi. Študent, ki želi uveljaviti priznanje v tujini opravljneih obveznosti, mora vložiti kopijo uradnega potrdila tuje univerze. Komisija za študijske zadeve opravi postopek priznaja v tujini oprevljnih obveznosti, izda sklep in jih zabeleže v študijsko evidenco.

 Informacijo o študiju v tujini se vpliše v Prilogo k diplomi pod točko 4.: Informacija o študiju in uspešnosti diplomanta oz. pod točko 4.4. Uspeh študenta pri študiju in diplomi.

 

Koliko znaša Erasmus finančna pomoč?

S pridobitvijo Erasmus statusa dobiš možnost pridobiti finančno pomoč za svojo izmenjavo. Finančna pomoč (Erasmus dotacija)  ne pripada avtomatsko, s pridobitvijo Erasmus statusa. Vsaka sodelujoča institucija zaprosi za sredstva za svoje študente na letnem nacionalnem razpisu, vendar so sredstva omejena in zaradi rasti obsega aktivnosti ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh aktivnosti. Povprečna finančna pomoč v preteklih letih je znašala okoli 300 € odvisno od izbrane države gostiteljice.  

 

Splosne informacije

 

 


datum zadnje spremembe: 17.01.2011