Kdo gre lahko na prakso?

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/ka, so formalni status v RS (državljan, begunec, stalno prebivališče) in status študenta v času študijske prakse v tujini. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta/ke, primernost prakse, znanje jezika države v katero odhaja na prakso itd.

Kako poteka prijava?  

Študent/ka, ki želi opravljati študijsko prakso v tujini mora oddati Pisarni za mednarodno sodelovanje Fakultete za pomorstvo in promet izpolnjeno prijavnico za študijsko prakso. Študenti so dožni sami poiskati tujo podjetje, kjer želijo opravljati prakso. Pred pričetkom prakse je potrebno predložiti Erasmus koordinatorju UL FPP delovni plan in potrdilo delodajalca o sprejetju študenta na prakso, po vrnitvi pa še vsebinsko poročilo in potrdilo o praktičnem usposabljanju.   

Kam na prakso?  

To pomeni, da lahko študentje opravijo del ali celotno študijsko prakso v podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, EFTA/EEA (Islandija, Liechtenstein, Norveška) ali v Turčiji. Študent/ka si izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus študijsko prakso. Mednarodna služba Univerze v Ljubljani na svojih spletnih straneh (http://www.uni-lj.si) objavlja aktualne ponudbe oz. kontaktne naslove, za opravljanje študijskih praks, ki jih dnevno dobiva iz tujine.  

Kam ne?  

Usposabljanje ni mogoče v naslednjih institucijah: Evropske institucije; Organizacije, ki vodijo EU programe; Diplomatska predstavništva RS v tujini.

Za koliko časa?  

Obdobje študijske prakse je časovno omejeno in traja najmanj 3 in največ 12 mesecev. Zaradi omejenih sredstev lahko zaenkrat študentje UL študijsko prakso opravljajo največ 5 mesecev.  

Koliko znaša finančna pomoč?  

Štipendija za opravljanje študijske prakse znaša 500€/mesec.

 


datum zadnje spremembe: 01.03.2010