Naziv poletne šole: MENTOR V PROMETU, POMORSTVU IN LOGISTIKI    

 

Termin: od 21.6.2010 do 22.6.2010    

 

Poletna šola je namenjena:

mentorjem in kandidatom za mentorje študentom, ki opravljajo študijsko prakso zlasti v gospodarskih družbah in javne uprave s področja prometa, pomorstva in logistike.

 

Število udeležencev poletne šole: 40

 

Poletna šola je brezplačna. Prvih štirideset udeležencev poletne šole je upravičenih do delnega kritja potnih stroškov (ob predložitvi ustreznih dokazil) ter brezplačne nastanitve za čas trajanja poletne šole. Za vsakega nadaljnega udeleženca poletne šole je brezplačna zgolj šolnina, potne stroške in stroške bivanja pa si krije v lastni režiji.

 

Prijava:  prijavni obrazec (.doc)

 

 

Poletna šola »Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki« obsega naslednje vsebine:

 1. Metodologije in organizacija izvajanja študijske prakse v pomorstvu, prometu in logistiki
 2. Vloga mentorjev pri izvajanju študijske prakse v pomorstvu, prometu in logistiki
 3. Primeri dobre prakse v pomorstvu, prometu in logistiki:
 • primer dobre prakse v v pomorskem gospodarstvu,
 • primer dobre prakse v špediterskem podjetju,
 • primer dobre prakse v transportno logističnem centru,
 • primer dobre prakse v cestnoprevoznem podjetju,
 • primer dobre prakse v cestnoprevoznem podjetju,
 • primer dobre prakse v v javni upravi,
 • primeri dobre prakse v mednarodnem okolju,
 • primeri dobre prakse v tujih visokošolskih ustanovah.

4. metodologije in organizacija izvajanja študijske prakse v pomorstvu, prometu in logistiki

 

 Za prijavo na poletno šole je potrebno izpolniti in pravočasno oddati prijavni obrazec.

 


datum zadnje spremembe: 06.05.2010