Odgovori na pogosta vprašanja

 

Vprašanje:

Zanima nas ali je poletna šola Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki namenjena mentorjem, ki se neposredno ukvarjajo s študenti na študijski praksi ali organizatorjem prakse (npr. nam v kadrovski službi).

 

Odgovor: 

Poletna šola Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki je vsekakor namenjena tudi organizatorjem študijskih praks, torej tudi tistim, ki se ukvarjajo s študenti zgolj posredno. Kadrovske službe in službe za razvoj kadrov lahko namreč s svojo osnovno dejavnostjo kvalitativno vplivajo na razvoj uspešnega in učinkovitega študijskega izobraževalnega programa, katerega sestavni del je študentska študijska praksa, in s tem nezanemarljivo prispevajo k kakavosti in zaposljivosti diplomantov. Program poletne šole prav zato ni oblikovan zgolj v enosmernem prenosu znanj in izkušenj izvajalcev poletne šole – to so profesorji naše fakultete, vabljeni profesorji sorodnih fakultet ter zlasti strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarskih organizacij s področja prometa, pomorstva in logistike – temveč na interaktivni didaktiki dvosmerne in seveda večsmerne izmenjave mnenj, idej in izkušenj.

 

Vprašanje:

Zanima me se bo izvajala poletna šola Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki?

 

Odgovor?

Poletna šola Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki se bo odvijala na sedežu Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu na naslovu Pot pomorščakov 4 in sicer v učilnicah "Čolnarne".
 

 

 

 


datum zadnje spremembe: 26.05.2010