Število prostih mest: 12

Prvih štirideset udeležencev poletne šole je upravičenih do plačila šolnine, delnega kritja potnih stroškov (ob predložitvi ustreznih dokazil) ter nastanitve za čas trajanja poletne šole. Vsak nadaljni udeleženec poletne šole je upravičen plačila šolnine.

 

 

 

 


datum zadnje spremembe: 28.05.2010