Naziv poletne šole: PROMET, POMORSTVO IN LOGISTIKA 21. STOLETJA

 

Termin: od 21.6.2010 do 24.6.2010    

 

Poletna šola je namenjena:

  1. podiplomskim študentom magistrskega podiplomskega študija Prometne vede Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ter sorodnih podiplomskih študijev,
  2. podiplomskim študentom podiplomskega magistrskega študija druge stopnje Promet in Pomorstvo iz usmeritev: Prometna varnost, Prometna tehnologija, Pomorski sistemi, Pomorsko inženirstvo, Transportna logistika,
  3. podiplomskim študentom podiplomskih študijev v Republiki Sloveniji.
  4.  

 Število udeležencev poletne šole: 30

 

Poletna šola je brezplačna. Prvih trideset udeležencev poletne šole je upravičenih do delnega kritja potnih stroškov (ob predložitvi ustreznih dokazil) ter brezplačne nastanitve za čas trajanja poletne šole. Za vsakega nadaljnega udeleženca poletne šole je brezplačna zgolj šolnina, potne stroške in stroške bivanja pa si krije v lastni režiji.

 

Prijava: prijavni obrazec (.doc)

 

Podrobnosti:

Temeljni cilj poletne šole »Promet, pomorstvo in logistika 21. stoletja« je celostna izgradnja strokovnjakov (udeležencev poletne šole), izrazito interdisciplinarnega področja prometa-transporta, pomorstva in logistike, z neposredno integracijo teorije in eksperimentalnih simulacij procesov v aplikativno in praktično prikazano prakso prometa-transporta, pomorstva in logistike ter vzpostavljanje izhodišč interdisciplinarnega vseživljenskega učenja strokovnjakov (udeležencev poletne šole), ki ga narekuje pospešen razvoj na področju prometa-transporta, pomorstva in logitike.

 

Trajni cilj poletne šole »Promet, pomorstvo in logistika 21. stoletja« je neposredna integracija zunanjih visokošolskih učiteljev in zlasti strokovnjakov s področij prometa-transporta, pomorstva in logistike v drugostopenjske podiplomske magistrske študijske programe Fakultete za pomorstvo in promet. 

 

Interdisciplinarna naravnanost poletne šole »Promet, pomorstvo in logistika 21. stoletja« se zrcali skozi njeno modularnost šestih modulov, ki se vzajemno dopolnjujejo v celoto:

  • Modul 3: Pristopi k oblikovanju sodobne transportne logistike in optimiranju logističnih verig
  • Modul 4: Poslovna inteligenca v transportu in logistiki
  • Modul 5: Sistemi brezpilotnih letal
  • Modul 6: Angleški jezik v transportu in logistiki
  • Modul 7: Pravo transporta in logitike
  • Modul 8: Retorika, učenje in pisno izražanje

 

Za prijavo na poletno šole je potrebno izpolniti in pravočasno oddati prijavni obrazec.

 


datum zadnje spremembe: 28.04.2010