Urnik: PROMET, POMORSTVO IN LOGISTIKA 21. STOLETJA – poletna šola

 

urašt. urponedeljektoreksredačetrtek
21.06.22.06.23.06.24.06.
08:4510:152sprejemM3/B2M4/B1M5/B1M6/B1M3/B5
10:1510:30odmor
10:3012:002M7/B1M3/B3M7/B4M4/B2M5/B2M6/B2M3/B6
12:0013:30odmor za kosilo
13:3015:002M7/B2M7/B4M4/B3M5/B3M6/B3
15:0015:15odmor
15:1516:452M3/B1M3/B4M4/B4M5/B4M6/B4
16:4517:00odmor
17:0018:302M8/B1M8/B2M8/B3podelitev potrdil

 

Posebnosti sprejema prvi dan poletne šole:  

Od 08:00 do 10:00 čas namenjen nastanitvi udeležencev poletne šole in prihod na Fakulteto za pomorstvo in promet.  

Od 10:00 do 10:30 dobrodošlica dekanje Fakultete za pomorstvo in promet udeležencem poletne šole.  

Od 10:30 dalje izvajanje aktivnosti poletne šole skladno urniku. 

 

Tematski sklopi poletne šole

temetski sklopi poletne šolenaziv
M3Pristopi k oblikovanju sodobne transportne logistike in optimiranju logističnih verig
M4Poslovna inteligenca v transportu in logistiki
M5Sistemi brezpilotnih letal
M6Angleški jezik v transportu in logistiki
M7Pravo transporta in logistike
M8Retorika, učenje in pisno izražanje

 

Opis tem predavanj poletne šole 

 

predavanje poletne šole izvajalec tema soizvajalec (asistent)
M3/B1 izr. prof. Igor Trupac Logistične strategije kot ključni sestavni del poslovnih strategij podjetij. Predstavitev logističnega koncepta. Operativna in strateška pomembnost logistike. Logistika kot gonilna sila organizacijskih sprememb. Logistična podpora kupcev. Trendi. Primeri dobre prakse. Vesna Rovšek (asist.)
M3/B2 asist. Vesna Rovšek INTELIGENTNE TEHNOLOGIJE IN REŠITVE V FUNKCIJI RAZVOJA SODOBNE LOGISTIKE: Opredelitev sodobne logistike. Definicija in delovanje inteligentnih transportnih sistemov. Inteligentne rešitve v cestnem prometu v funkciji sodobnega razvoja logistike. Branko Bogunović (soizv.)
M3/B3 mag. Branko Bogunović APLIKATIVNOST INTELIGENTNIH METOD V LOGISTIČNE IN PREVOZNE SISTEME: Opredelitev optimizacije logističnih procesov z uporabo mehkih metod. Aplikacija mehkih metod v praktična primera (logistična optimizacija). Vesna Rovšek (soizv.)
M3/B4 doc. dr.Rober Muha Definiranje socialne zakonodaje v cestnem prometu (interesni konflikti). Spremembe socialne zakonodaje in njen vpliv na načrtovanje dela in poslovanje cestnih prevoznikov. Uredba 561/2006, novosti. Digitalni tahografi in možnost prenosa podatkov o delu voznika v realnem času. Trendi na področju upravljanja z voznim parkom. /
M3/B5 mag. Patricija Bajec ANKETA s področja logističnega outsourcinga DEFINIRANJEe zunanjega izvajanja logističnih storitev (tipi zunanjega izvajanja logističnih storitev) METODOLOGIJA izvedbe logističnega zunanjega izvajanja v praksi (odločitev “naredi sam ali kupi”) TRENDI na področju logističnega zunanjega izvajanja (INTELIGENTNO logistično zunanje izvajanje s poudarkom na INOVACIJAH) Domači in tuji PRIMERI DOBRE PRAKSE /
M3/B6 mag. Patricija Bajec) Diskusija po metodi PRO ET CONTRA (kritična presoja smiselnosti zunanjega izvajanja) Diskusija o trenutnem stanju ter potencialu logisticnega zunanjega izvajanja v Sloveniji) /
M4/B1 dr. Evelin Vatovec Krmac Nekaj osnov s področja poslovne intelligence Poslovna inteligenca za povezovanje oseb, postopkov in podatkov Poslovna inteligenca v logistiki in transportu
M4/B2 Vladimir Djurdjič Strateški pomen poslovne inteligence za podporo odločanju Rešitve s področja poslovne inteligence pomagajo spreminjati nepregledne količine podatkov v koristne, časovno ažurne poslovne informacije, ne gleda na vire, aplikacije in baze. Pregled poslovnih vidikov in ciljev, ki jih lahko dosežemo. Na katerih področjih se izkažejo rešitve za poslovno inteligenco Rešitve s področja poslovne inteligence srečamo v najrazličnejših procesih, od prodaje, proizvodnje, logistike, financ, kontrolinga, kakovosti ali kombinaciji vsega tega. dr. Evelin Vatovec Krmac
M4/B3 Vladimir Djurdjič Gradniki in procesi s področja poslovne inteligence Pregled gradnikov rešitev s področja poslovne inteligence, kot so podatkovna skladišča, rešitve za integracijo podatkov, poročilni sistemi. Rešitve za različne profile uporabnikov Rešitve s področja poslovne inteligence so pogosto prilagojene ciljnim skupinam uporabnikom ali poslovnim procesom. Od enostavnega poslovne sporočanja, interaktivne vizualizacije podatkov, naprednega iskanja podatkov, podatkovnega rudarjenja, do planiranja, simulacij, analize profitabilnosti itd. dr. Evelin Vatovec Krmac
M4/B4 Vladimir Djurdjič Primeri iz prakse Številni primeri iz prakse najboljše kažejo, kje so podjetja našla dodano vrednost v rešitvah za poslovno poročanje. Kar je tudi lahko izhodišče za primere rabe na področju transporta in logistike. Kako vpeljati rešitve BI v poslovno okolje. Za uspešno vpeljavo rešitev za poslovno inteligenco je dobro narediti temeljito pripravo tako poslovnih kot informacijskih izhodiš. Primer dobre prakse, ki lahko maksimizira vložena sredstva in trud. dr. Evelin Vatovec Krmac
M5/B1 doc.dr. Tone Magister Definicija sistema brezpilotnega letala in letalske operacije sistema brezpilotnega letala; Normativni in tehnični pogoji izvrševanja letralskih operacij sistemov brezpilotnih letal – uvod (Sistemi brezpilotnih letal) (Boštjan Žlak)
M5/B2 mag. Goran Andrašec Varnost (ekvivalentna) letalskih operacij sistemov brezpilotnih letal (Sistemi brezpilotnih letal) (Boštjan Žlak)
M5/B3 doc.dr. Tone Magister Aplikativnost tehnologije sistemov brezpilotnih letal (Sistemi brezpiltonih letal) por. Miloš Starič por. Dejan Jarni (Boštjan Žlak)
M5/B4 doc.dr. Tone Magister Normativni in tehnični pogoji izvrševanja letralskih operacij sistemov brezpilotnih letal – nadaljevanje; Etičnost uporabe sistemov brezpilotnih letal; Prihodnost razvoja sistemov brezpilotnih letal (Sistemi brezpoilotnih letal) (Boštjan Žlak)
M6/B1 Doc. Dr. Dušan Fabe Strokovna terminologija s področja zunanjepomorske komunikacije (ladja-kopno) za potrebe VTS operaterjev ter pomorsko poslovno-pravna terminologija. (dr. Violeta Jurkovič)
M6/B2 Mag. Mojca M. Hočevar, VP Strokovna terminologija s področij tehnologije prometa in transportne logistike na temelju aktualnih besedil. (dr. Violeta Jurkovič)
M6/B3 Dr. Violeta Jurkovič, VP Konverzacija – aktivna uporaba terminologije s področij zunanje pomorske komunikacije, pomorsko-pravne terminologije ter širše tehnologije prometa in transportne logistike. (mag. Mojca M. Hočevar)
M6/B4 Dr. Violeta Jurkovič, VP Konverzacija – aktivna uporaba terminologije s področij zunanje pomorske komunikacije, pomorsko-pravne terminologije ter širše tehnologije prometa in transportne logistike. (mag. Mojca M. Hočevar)
M7/B1 red. prof. dr. Marko Pavliha Predstavljena bodo najnovejša dogajanja na področju prevoznega prava v pomorstvu, letalstvu, cestnem, železniškem in multimodalnem prometu ter v logistiki (denimo Montrealska konvencija, Protokol k Atenski konvenciji, Rotterdamska pravila itd.). Poseben poudarek bo posvečen najnovejšim mednarodnim konvencijam, ki so namenjene skrbi za morsko okolje. Udeleženci bodo podrobneje spoznali pravice potnikov v letalskem in železniškem prometu ter trend, da se po vzoru letalskega prava tudi v drugih prometnih panogah ukine tradicionalna pravica prevoznikov do omejitve višine odgovornosti. doc. dr. Boris Jerman mag. Jana Rodica
M7/B2 Norman Martinez, VP The aim of the lecture is to provide a broad overview of the international compensation system for (oil) pollution damage which will include an assessment of the various international treaties regulating this field and its interrelation. mag. Mitja Grbec mag. Jana Rodica
M7/B3 Norman Martinez, VP The aim of the lecture is to present a practical case of a collision between an oil tanker and a cruise liner which causes different types of damages including damage to the environment (oil spill) and loss of life and/or personal injury of passengers on board the cruise- liner. The final aim will be to provide an answer on who has to pay for the damage and which are the recourses and rights of the two shipowners. mag. Jana Rodica mag. Mitja Grbec
M7/B4 Norman Martinez, VP The presentation will discuss contract of towage and pilotage; which are two contracts indispensable to perform carriage by sea. With a contract of towage, the ship-owner of a towing vessel shall undertake to tow another vessel to a specific location, or over a specific time, or to perform a specific task; the ship-owner of the vessel towed shall undertake to pay a towage fee for the service. Considering the space where a towage is performed there are two types of towage: port towage and open sea towage. One of the main questions is who take the lead of towage. doc. dr. Jerman Boris mag. Jana Rodica
M8/B1 red. prof. dr. Marko Pavliha Udeleženci se bodo med drugim seznanili s konceptom holistične retorike, etosom, patosom in logosom, vrlinami in veščinami, formalnim in neformalnim govorom, komunikacijskimi kompetencami, strukturiranjem vsebine dobrega govora, neverbalno komunikacijo, empatijo, simpatijo, bontonom v retoriki in pomenom multikulturnosti. mag. Mitja Grbec mag. Jana Rodica
M8/B2 red. prof. dr. Marko Pavliha To predavanje bo namenjeno praktičnim primerom in vajam v skupinah. Udeleženci se bodo med drugim naučili napisati dober življenjepis (CV) in vljudna elektronska ter pisna sporočila, vloge, prošnje itd. Posebna pozornost bo posvečena hitremu oblikovanju »udarnega«govora ob katerikoli priložnosti. Vadili bomo tudi argumentirano zastopanje stališč pro et contra. mag. Mitja Grbec mag. Jana Rodica
M8/B3 Norman Martinez, VP The aim of the lecture is to provide a broadly overview of the concept of rhetoric’s in International fora. The presentation will present various international organizations with special emphasize on the presentation of the International Maritime organization (IMO). The final aim will be to provide an answer on how to take an active part in an international diplomatic conference in the field of the maritime sector. mag. Mitja Grbec mag. Jana Rodica

 

 


datum zadnje spremembe: 17.06.2010