Naziv poletne šole: SODOBNE METODE REKONSTRUKCIJE PROMETNIH NEZGOD

 

Termin: od 16.6.2010 do 18.6.2010

 

Poletna šola je namenjena:

  1. podiplomskim študentom magistrskega podiplomskega študija Prometne vede in Prometna varnost Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ter sorodnih podiplomskih študijev,
  2. podiplomskim študentom podiplomskega magistrskega študija druge stopnje Promet in Pomorstvo iz usmeritev: Prometna varnost, Prometna tehnologija, Pomorski sistemi, Pomorsko inženirstvo, Transportna logistika,
  3. podiplomskim študentom podiplomskih študijev v Republiki Sloveniji,
  4. sodni izvedenci za področje Promet – Raziskave prometnih nezgod,
  5. policisti,
  6. delavci okrožnih sodišč ter
  7. delavci zavarovalnic.

 

Število udeležencev poletne šole: 30

 

Poletna šola je brezplačna. Prvih trideset udeležencev poletne šole je upravičenih do delnega kritja potnih stroškov (ob predložitvi ustreznih dokazil) ter brezplačne nastanitve za čas trajanja poletne šole. Za vsakega nadaljnega udeleženca poletne šole je brezplačna zgolj šolnina, potne stroške in stroške bivanja pa si krije v lastni režiji.

 

Prijava:  prijavni obrazec (.doc)

 

Podrobnosti:

Temeljni cilj poletne šole »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« je osvajanje teoretičnih in praktičnih znanj ter razumevanje vsebine potrebnih vhodnih parametrov za uresničljivost rekonstrukcije prometne nesreče ter razumevanje rezultatov take rekonstrukcije.  

 

Vsebina poletne šole »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« je usklajena s standardi usposabljanja sodnih izvedencev za področje Promet – Raziskave prometnih nezgod, vsebinsko pa je prilagojena tudi podiplomskemu magistrskemu študiju II. stopnje Promet - usmeritev Prometna varnost, pa tudi praktično aplikativnim potrebam policije, zavarovalnic ter okrajnih in okrožnih sodišč.  

 

Razumevajoč razpoložljiva teoretična in praktična izhodišča omogočajo udeležencu poletne šole sposobnost neposrednega vključevanja v procese simulacij in rekonstrukcij prometnih nezgod s sodobnimi metodami ter razumevanje interpretacije rezultatov in pogojev teh simulacij in rekonstrukcij. Slednje zagotavlja uporabnost znanj, ki jih udeleženec pridobi z udeležbo na poletni šoli. Istočasno je s stališča refleksije, udeleženec poletne šole, razumevajoč razpoložljiva teoretična in praktična izhodišča, sposoben kvantitativno in kvalitativno definirati vhodne parametre s kraja prometnih nezgod za učinkovito in uporabno simulacijo in rekonstrukcijo prometnih nezgod.  

 

Udeleženec poletne šole pridobi prenosljive spretnosti, ki niso vezane zgolj na predmetne vsebine poletne šole. Gre za udeleženčevo sposobnost kritične presoje uporabnosti in zanesljivosti simulacije in rekonstrukcije prometne nezgode glede na kvantitativno in kvalitativno razpoložljivost vhodnih parametrov.

 

Za prijavo na poletno šole je potrebno izpolniti in pravočasno oddati prijavni obrazec.

 

 

 


datum zadnje spremembe: 28.05.2010