Rekonstrukcije in simulacije prometnih nezgod predstavljajo eno najučinkovitejših orodij ugotavljanja vzrokov prometnih nezgod bodisi za procesne potrebe, potrebe policije, potrebe zavarovalnic bodisi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Temeljni problem, ki se izraža v slovenski strokovni in laični javnosti je, da niso znane niti prednosti oziroma koristi rekonstrukcij in simulacij prometnih nezgod, niti pogoji za izdelavo rekonstrukcijo ali simulacijo prometne nezgode, niti uporabnost rekonstruirane oziroma simulirane prometne nezgode.

 

Poletna šola »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« obsega naslednje vsebine:

 

 • Računalniško podprte metode raziskav cestno-prometnih nezgod
 • Trki vozil pri majhnih hitrostih
 • Krim-tehnični postopki ob prometni nesreči
 • Vrednotenje podatkov in rezultatov pri raziskavi prometnih nezgod
 • Eksperimentalno merjenje reakcijskega časa voznika
 • Eksperimentalno merjenje koeficienta trenja
 •  
 •  

  Poletna šola se bo izvajala na sedežu Fakultete za pomorstvo in promet, Pot  pomorščakov 4, 6320 Portorož. 

   

   

    

   

  Predavanja se bodo v sredo 16.06. in četrtek 17.06. odvijala v amfiteaterski učilnici fakultete, v petek 18.06. popoldan pa na karting progi v Luciji.

   

   

  V sklopu Poletne šole Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nezgod bomo del meritev reakcijskih časov voznikov izvajali na kartodromu Lucija, kjer nam je Upravitelj proge Kartpokal d.o.o. omogočil brezplačno izvajanje meritev.   

   

          

   

  Nastanitev (prvih 30 udeležencev poletne šole) bo v dormitoriju Morske biološke postaje Piran (Fornače 41, 6330 Piran)

   

  Izjava za javnost

  Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani se je od 16.6 do 18.6.2010 odvijala poletna šola »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč,« ki jo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. To je bila operacija, ki jo je, kot projekt OP RCV_VS-10-19, po pogodbi št. 3211-10-000070, delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvajana pa je bila po Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in sicer v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

  Poletne šole »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« se je udeležilo 73 udeležencev, to so bili podiplomski študenti, večinoma drugostopenjskih magistrskih študijskih programov fakultete, predvsem pa sodniki, policisti, cenilci zavarovalnic in sodni izvedenci. Vsebina poletne šole »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« je bila vsebinsko skladna drugostopenjskemu podiplomskemu magistrskemu študiju programa Promet oziroma usmeritvi Prometna varnost, istočasno pa prilagojena standardom usposabljanja sodnih izvedencev za področje Promet – Raziskave prometnih nezgod pa tudi praktično aplikativnim potrebam policije, zavarovalnic ter okrajnih in okrožnih sodišč. Aktivnosti poletne šole so obsegale najkatualnejša znanja s področja reaktivnega managemneta varnosti v cestnem prometu, posebej pa je izpostavila teme trkov vozil pri majhnih hitrostih, zaščitne obcestne ograje, krim-tehnične postopke ob prometni nesreči, računalniško podprte metode raziskav cestno-prometnih nezgod, vrednotenje podatkov in rezultatov pri raziskavi prometnih nezgod ter tudi eksperimentalno merjenje koeficienta trenja na cestišču in merjenje reakcijskega časa voznika.

  Med predavatelji poletne šole »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« gre posebej izpostaviti vodilna in svetovno priznana strokovnjaka s področja rekonstrukcije prometnmih nesreč in sicer profesorja dr.Heinza Burga iz Nemčije in profesorja dr. Hermana Steffana iz graške univerze. Da domače predmetno znanje in izkušnje, ne le sledi, ampak vodi korak razvoja sodobnih metod rekonstrukcije prometnih nezgod pa so dokazovali še profesor dr. Ivan Prebil iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter profesor dr. Milan Batista in docent dr. Tone Magister, oba iz Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.

  Rekonstrukcije in simulacije prometnih nezgod predstavljajo eno najučinkovitejših orodij ugotavljanja vzrokov prometnih nezgod bodisi za procesne potrebe, potrebe policije, potrebe zavarovalnic bodisi in zagotovo ne na zadnjem mestu za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Temeljni problem, ki se izraža v slovenski strokovni in laični javnosti je, da niso znane prednosti oziroma koristi rekonstrukcij in simulacij prometnih nezgod, niti pogoji za izdelavo rekonstrukcijo ali simulacijo prometne nezgode, niti uporabnost rekonstruirane oziroma simulirane prometne nezgode.

  Razumevajoč razpoložljiva teoretična in praktična izhodišča so udeleženeci poletne šole »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« razvili sposobnost razumevanja sodobnih metod izvajanja procesov simulacij in rekonstrukcij prometnih nezgod. S stališča refleksije so udeleženeci poletne šole sposobnejši kvantitativno in kvalitativno definirati vhodne parametre s kraja prometnih nezgod za predvsem izvedljivo in hkrati učinkovito in uporabno simulacijo in rekonstrukcijo prometnih nezgod. Z aplikativnega vidika pa je bila teorija nadgrajevana z resničnimi praktičnimi primeri simulacij oziroma rekonstrukcij prometnih nezgod tako, da so udeleženci poletne šole sposobni razumevanja interpretacije rezultatov in pogojev teh simulacij in rekonstrukcij prometnih nezgod.

  Upoštevajoč izrazito raznolikost udeležencev poletne šole – to niso bili zgolj podiplomski študenti na začetkih svojih karier orientiranih v prometno varnost, temveč pestra paleta predvsem uporabnikov simulacij in rekonstrukcij prometnih nezgod – so le-ti s poletno šolo »Sodobne metode rekonstrukcije prometnih nesreč« pridobi osnovna znanja in razumevanje, ki je prenosljivo v njihovo dejansko poklicno dejavnost. Gre za sposobnost sodnikov, sodnih izvedencev, zavarovalniških cenilcev in policistov za lastno kritično presojo uporabnosti in zanesljivosti simulacije in rekonstrukcije prometne nezgode glede na kvantitativno in kvalitativno razpoložljivost vhodnih parametrov. To pa ne predstavlja samo dviga prometno-tehnične kulture v Sloveniji, temveč v prvi vrsti argumentirano pospeševanje ozaveščanja stroke in javnosti o uporabnosti rezultatov reaktivnega managementa cestno-prometne varnosti, ki z ustrezno implementacijo zagotavljajo dvig ravni varnosti na slovenskih cestah, odražajoč se v zmanjšanju števila žrtev in gmotne škode.  


  datum zadnje spremembe: 02.07.2010