Fakulteta izvaja raziskovalne, aplikativno raziskovalne, razvojne in druge projekte ter strokovno razvojno in svetovalno delo v Inštitutu za pomorstvo in promet, ki vključuje naslednje raziskovalne skupine:


datum zadnje spremembe: 16.03.2010