Kappra

K-10

Oglata miza : Kakšne analize obsežnih podatkov (big data) s postopki umetne inteligence so zanimive za nas na FPP?

(izkušnje z veliko količino podatkov iz Luke Koper)

mag. Marko Perkovič

 

14.3.2018 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

Izraz big data ne pomeni izključno velike količine razpoložljivih ali shranjenih podatkov, temveč tudi njihovo intenzivno obdelavo z uporabo sodobnih analitičnih prijemov za pretvorbo velikih količin podatkov v večplastne informacije. Ogromne količine podatkov se v pomorskih informacijskih sistemih in bazah podatkov kopičijo zaradi večanja pomena ozaveščenosti o situaciji (situational awareness), ki se vanje stekajo zaradi nelegalnih imigracij, nedovoljenega ribolova, zaščite v pomorstvu, nadzora pomorskega prometa, razlitij na morju in piratstva. Bazo z ogromno količino podatkov hitro povečujejo oddajniki AIS na okoli 150 tisoč ladjah, od katerih lahko odda vsak 10 tisoč sporočil na dan ali podatki satelitov za opazovanje Zemlje. Povezovanje podatkov (data fusion) na primer razkriva neskladja med obdelanimi podobami radarskih satelitskih slik in podatki AIS, ki koristijo ne samo nadzornim pomorskim službam ampak tudi načrtovalcem pomorskih poti.  Na FPP pridobivamo podatke o sredozemskih AIS z manjšo časovno ločljivostjo (na 6 minut) in podatke s polno ločljivostjo za območje Jadrana, ki omogočajo analize uporabe plovnih poti, napovedi gostote prometa v prihodnosti in raziskovanje pomorskih nesreč, v katerih so važni tudi vremenski in oceanografski podatki. Za spremljanje slednjih smo na FPP zasnovali in v pristanišču Koper postavili sisteme spremljanja višine morja (bibavica in valovi), vetra in vidnosti (METOCEAN), ki odlično delujejo in povečujejo varnost navigacije ter pristaniških operacij. FPP je postavila tudi laserski razdaljemeri sistem spremljanja operacije privezovanja ladij.

 

Gradivo