Kappra

K-14

Slovenska terminologija v pomorstvu, predstavitev vizije projekta [projekt ŠIPK]

izr. prof. dr. Violeta Jurković

 

11.7.2018 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

Slovenščina v pomorstvu obstaja že stoletja, vendar kljub temu vse doslej celovita terminologija v digitalni obliki ni bila zbrana na enem mestu. Obstaja nekaj odličnih poskusov zbiranja slovenske pomorske terminologije (predvsem slovar Slovenska pomorska terminologija Roka Sorte), ki pa ne dajo celostne slike na tem področju. Zaradi skrbi za razvoj pomorske terminologije v slovenskem jeziku kot dela slovenskega jezika je bilo potrebno najprej zbrati in digitalizirati ter v korpus besedil urediti čim več dostopnih besedil v slovenščini s področja pomorstva, kar je pomembno tudi s stališča varovanja in dokumentiranja predmetno-specifičnega slovenskega jezika. Zaradi razvoja  standardnega  jezika  je  bilo potrebno zbrati  terminologijo  v  sedanjem  in  preteklem  času,  jo  ustrezno  obravnavati,  urediti  in  digitalizirati  ter  tako  ohraniti  tudi  za  prihodnje  rodove  slovenske  družbe.  Projekt Slovenska terminologija v pomorstvu II (STERPO II) predstavlja nadgradnjo PKP projekta Slovenska terminologija v pomorstvu (STERPO). Celotni besedilni korpus STERPO je širši javnosti na voljo na povezavi (zavihek Pomorstvo):   https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/index.php?jezik=slov.

 

V sklopu projekta STERPO II smo zbrali, uredili in digitalizirali besedila, ki jih v sklopu PKP projekta STERPO zaradi časovnih omejitev nismo. Nova besedila vključujejo diplomska in magistrska dela iz let 2017 in 2018, strokovne in znanstvene monografije (npr. Krvavi poljub svobode Aleksandra Panjeka ali  Sto let ladjarstva Miroslava Pahorja),  sodobne  in  arhivske  časopisne  članke  (npr. Življenje in tehnika, Val Navtika, Edinost), navodila za delo Ladjedelnice Izola, zakonodajo, turistične prospekte itd.  Besedilni korpus STERPO smo tako dopolnili z dodatnimi 500.000 pojavnicami, kar presega cilje, ki smo si jih zastavili pred začetkom izvajanja projekta. Rezultat je celovit in zaključen besedilni korpus, ki vključuje raznolika besedila s področja pomorstva v slovenščini in predstavlja temelj za izgradnjo dvojezičnega (ali večjezičnega) slovarja s področja pomorstva v digitalni obliki s stališča slovenskega uporabnika.

 

Povezava na projekt