Kappra

K-03

Stanje in načrti v zvezi s sodelovanjem FPP s Pomorsko univerzo v Šanghaju

prof. dr. Marko Pavliha, prodekan za raziskovalno in razvojno delo

 

10.5.2017 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

Univerza v Ljubljani je v letu 2017 sklenila sporazum o sodelovanju (MOU) s Shanghai Maritime University (SMU). Sporazum predvideva področja skupnega sodelovanja: a) raziskave na področju skupnega interesa, b) recipročne obiske in izmenjavo predavateljev, c) sodelovanje na znanstvenih konferencah, simpozijih in seminarjih na povabilo organizatorja ene ali druge univerze, c) izmenjava izkušenj in informacij s področja študijskih programov, metod učenja in didaktičnih metod poučevanja in č) izmenjavo znanstvenih publikacij.

 

V okviru omenjenega sporazuma nameravamo na FPP ob sodelovanju SMU v okviru ICTS 2018 in pripraviti tudi skupno poletno šolo.