Kappra

K-06

Predstavitev rezultatov lastnih meritev, povezanih z varnostjo delovanja GNSS v zadnjem času

dr. Matej Bažec in doc. dr. Franc Dimc

 

18.10.2017 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

Povečana uporaba sistemov, ki temeljijo na satelitski navigaciji (sledenje, geo-ograjevanje, optimizacija flote, označevanje terenskih točk, igre s prirejeno resničnostjo ipd.), je pripeljala tudi do razvoja naprav, ki sprejemnike lahko motijo (motilniki) ali celo zavajajo (potvarjalniki). Učinek delovanja prvih naprav je zaskrbljujoč, ker so množično proizvedene in imajo razmeroma nizko ceno, čeprav je uporaba v večini držav nezakonita. GPS motilniki običajno delujejo tako, da proizvajajo močan signal šuma, s katerim preglasijo pristni satelitski signal. Izziv za njihovo odkrivanje predstavlja hiter upad jakosti z oddaljenostjo od njih. Popularne rešitve temeljijo na programirljivem radiju (SDR), ki zajema surovi elektromagnetni signal v obravnavanem frekvenčnem pasu, ga pretvori v digitalno obliko in jo nato pošlje v računalnik. Vsa naknadna obdelava se nato opravi z uporabo programske opreme. Ker veliko podatkov, pridobljenih s takim sistemom, ni mogoče shraniti na napravi za množično shranjevanje, je nujno, da se prikaže prisotnost motenega signala, da se shranijo le ustrezni podatki, ki so primerni za nadaljnjo analizo. Čeprav skoraj vsi motilniki oddajajo signale s črtastim spektrom, osredinjene okoli frekvence GPS L1 (1575,42 MHz), je njihova stabilnost po navadi zelo slaba. Podatki so bili pridobljeni v nadzorovanem okolju in tudi ob cestah.

 

Gradivo