Kappra

K-09

Mnenje o pomorskih informacijskih sistemih v Sloveniji, zajeto v poročilu projekta CISE

mag. Valter Suban

 

14.2.2018 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

Izdelana je bila študija za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru. Država Slovenija kot tudi njene posamezne službe sledijo svetovnim in evropskim trendom. Službe so s pomočjo vzpostavljenega Nacionalnega enotnega okna (NEO) za CISE (Common Information Sharing Environment) še kar dobro opremljene. Vrzeli so se ugotavljale na podlagi pogovorov s predstavniki služb ter podatkov, ugotovljenih na delavnici SWOT. Večino vrzeli bomo v Sloveniji lahko odpravili ob normalnem delu, predvsem za VTS bodo potrebne večje investicije.