Raziskovalni projekti

Maritime Adaptive GNSS Safety Concept (MAGS)

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Franc DIMC


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.06.2018 do 31.12.2019


Ostali sodelavci:

 • Ralf Ziebold (DLR),
 • Christoph Lass (DLR),
 • Pawel Zalewski (MUS),
 • Lucjan Gucma (MUS),
 • Michael Bergmann (SIRM-UK),
 • Claudio Aleandri (SIRM),
 • Terry Birch (SIRM-UK),
 • Evelin Engler (DLR),
 • Michael Felux (DLR).

Nosilna organizacija: vodilni partner DLR, Thoralf Noack, Institut für Kommunikation und Navigation, Nautische Systeme, Neustrelitz, Nemčija.

Sodelujoče organizacije:

 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Nemčija),
 • Akademia Morska w Szczecinie (MUS, Poljska),
 • Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani (UL, Slovenija),
 • SIRM UK Marine Ltd. (SIRM-UK, Združeno Kraljestvo)

Financiranje projekta: 300kEUR, Evropska vesoljska agencija (pod-pogodba št. D/95467259505 k pogodbi ESA-DLR št. 4000124022/18/NL/CRS), način financiranja.: E/0600-00 - General Studies.


Opis projekta

Kritične operacije v prometu, kot sta pristajanje letal in ladij, zahtevajo varnostne koncepte. Ladja uporablja v danih vremenskih pogojih za varno plovbo svoje konkretne instrumente za določanje: lastnega položaja, usmerjenosti, hitrosti, odstopanja od načrtovane poti in določa lastne, z rezultati sprejemnika GNSS določene t.i. varnostne stopnje (GNSS Protection Level).

Maritime logo

Projektna skupina si je z nalogo MAGS (Maritime Adaptive GNSS Safety Concept) zastavila cilj ugotoviti kolikšen varen manevrski prostor potrebuje posamezna ladja glede na vremensko-prometne okoliščine ter na svojo opremljenost s senzorji in instrumenti ter svoj HPL (Horizontal Protection Level), preden varno vpluje v območje pristanišča. Ladja bo izmenjevala podatke o plovbi preko satelita z okoliškimi ladjami (podobno kot sedaj z AIS) in jih poslala obalni postaji VTS oz. ustrezni pristaniški službi. Služba bo v skladu s parametri vplutja in prometno situacijo vsakemu plovilu določila varno območje okoli njega (Marine Vessel Protection Area) in odločila ali odobri njegovo približevanje pristanišču po zastavljeni poti in z načrtovanimi manevri ali ne. UL (FPP) bo dostavila predvideno dokumentacijo in poročila o rezultatih simulacij na navtičnem simulatorju vodilnemu partnerju v dogovorjenem času. Slovenski deležniki na projektu MAGS so: Luka Koper d.o.o., Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Piloti Koper d.o.o.

Maritime 1

(prvo srečanje) Neustrelitz, DLR, 19. junij 2018.

Maritime 2

(srečanje projektne skupine z deležniki in predstavnikom ESA) Berlin, DLR, 6. november 2018