Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

MUSE - Collaborazione transfrontaliera per la Mobilità Universitaria Sostenibile Energeticamente efficiente / Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Blaž LUIN


Trajanje projekta: od 01.10.2017 do 31.03.2020


Ostali sodelavci:

  • RFVG: Cacciaguerra Sebartiano,
  • UTI: Brazzafolli Federica,
  • UL: Darja Šemrov,
  • RRA-SP: Jasmina Nikić,
  • RRA-LUR: Matej Gojčič.

Nosilna organizacija: Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Lughi Vanni, UT.

Sodelujoče organizacije:

  • Regione Friuli Venezia Giulia (RFVG)– Direzione Ambiente Edenergia - Servizio Energia
  • Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Noncello
  • Univerza v Ljubljani (UL), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut.
  • Regionalna razvojna agencija Severne Primorske (RRA-SP), Regijska razvojna agencija d.o.o.Nova Gorica
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA-LUR).

Financiranje projekta: Evropska Unija (TC4 Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi izpusti ogljika v vseh sektorjih): 1.196.063,54 EUR


Opis projekta:

MUSE združuje partnerje v skupnih prizadevanjih za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij CO2 v mobilnosti mednarodnih in lokalnih institucij. Strategija je povečati strokovno znanje organov javne uprave pri vključevanju energetske učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti, izboljšanju čezmejnega sodelovanja na teh področjih in izvajanju inovativnih storitev trajnostne mobilnosti.

 

Cilj projekta je vključiti energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2 v strategije mestnih in izvenmestnih mobilnosti čezmejnih lokalnih skupnosti s testiranjem inovativnih storitev, povezanih z električno mobilnostjo ter povečati kompetence javnih organov za celovito načrtovanje trajnostne mobilnosti.

 

Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/MUSE

 

Muse logo

 

Muse 1

(srečanje projektnih partnerjev) Portorož, UL FPP, 30. maj 2018