Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

NAMIRS – Sistem posredovanja ob pomorski nesreči v Severnem Jadranu

Vodja projekta na FPP: viš. pred. mag. Valter SUBAN


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.03.2022 do 28.02.2024


Nosilna organizacija: Srednjeevropska pobuda - Izvršni sekretariat (CEI-INCE) Trst, Italija

Sodelujoče organizacije:

Obalna straža Trst,

Italijanski nacionalni inštitut za oceanografijo in aplikativno geofiziko (OGS),

Ministrstvo Republike Hrvaške za morje, transport in infrastrukturo,

Jadranski izobraževalno-raziskovalni center za odziv na nenadno onesnaženje morja (ATRAC),

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož (UL FPP),

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR)

Financiranje projekta: EU, UCPM-2021-PP-MARIPOL, 85% (Mehanizem Unije na področju civilne zaščite)


Namen projekta "North Adriatic Maritime Incident Response System – NAMIRS" je razširitev in povezovanje obstoječih operativnih postopkov načrta za preprečevanje, pripravljenost in odziv na okoljska tveganja povezana z nesrečami v severnem Jadranu. Cilji projekta so zagotoviti neposredno komunikacijo in učinkovito koordinacijo med Slovenijo, Italijo in Hrvaško ter uporabo skupnega operativnega mehanizma za ukrepanje ob onesnaženjih na morju na severnem Jadranu in v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite prispevati k izvajanju Barcelonske konvencije.

 

Projekt zajema skupno 5 delovnih paketov (WP):

 • WP1: projektni management, izvaja vodilni projektni partner.
 • WP2: sistem za odzivanje na onesnaženost morja v Severnem Jadranu
  Priprava ocene okoljskega tveganja v severnem Jadranu, izdelava analize obstoječih enot in služb za posredovanje ob ekoloških nesrečah na morju ter oblikovanje smernic za prenovo podregionalnega načrta za preprečevanje, pripravljenost in odziv na nesreče na  morju v severnem Jadranu
  Osnutek smernic bo vseboval pripombe za revizijo naslednjih vidikov: koordinacija, spremljanje, komunikacijski protokoli in izmenjava informacij, zmanjševanje okoljskih tveganj, zlasti za občutljiva območja, načrti rednih usposabljanj in vaj, struktura poveljevanja in načrtovanje odziva
 • WP3: načrtovanje in izvedba usposabljanj 
  Priprava in izvedba usposabljanj za prve posredovalce (3 usposabljanja s 45 udeleženci) ter tečaja pomorske angleščine.
 • WP4: Priprava SOP in testiranje sistema za odzivanje na onesnaženost morja
  Priprava SOP, organizacija in izvedba vaje na morju v Tržaškem zalivu ter oblikovanje končne verzije varnostnega načrta za preprečevanje, pripravljenost in odziv na nesreče na morju v severnem Jadranu.
 • WP5: Promocijske aktivnosti, komunikacija in trajnost projekta, izvaja vodilni projektni partner.