Senat Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je na 9. redni seji dne 27. februarja 2008 sprejel naslednji sklep:

SKLEP 4.3: Zunanji ali upokojeni visokošolski učitelj, ki je nosilec vsaj enega predmeta na dodiplomskem študiju FPP, je lahko mentor pri največ dveh diplomskih nalogah v posameznem študijskem letu in največ dve leti po zaključku pogodbenega sodelovanja z UL FPP.


datum zadnje spremembe: 28.10.2009