1. stopnja

Kandidat mora izpolniti obrazec PRIJAVA TEME DIPLOMSKE NALOGE – ki ga mentor/ somentor potrdi s podpisom. Obrazec mora študent dostaviti študentskem referatu UL FPP. V primeru, da je tema diplomske naloge iz seznama potrjenih tem, ki jih Komisija za študijske zadeve sprejme na začetku študijskega leta, študent prejme »Sklep o potrditvi teme diplomske naloge« dva do tri dni po oddaji »Prijave teme diplomske naloge«.

V dogovoru z mentorjem lahko študent predlaga novo temo DN. Dodatne teme obravnava in odobri Komisija za študijske zadeve praviloma vsako prvo sredo v mesecu.

»Sklep o potrditvi teme diplomske naloge« (original) študent da vezati v izvod diplomske naloge.

 

2. stopnja

Kandidat mora izpolniti obrazec PRIJAVA TEME MAGISTRKEGA DELA.


datum zadnje spremembe: 15.03.2018