Ime in priimek: Jurij Andrej Lauko
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika
Datum: 19.09.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: NADZOR VARNOSTNE OPREME NA POTNIŠKI LADJI
Mentor: red. prof. dr. Stojan Petelin
Somentor: /

Ime in priimek: Mitja Grosar
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika
Datum: 19.09.2018
Ura in prostor: 09:30, Sejni sobi
Naslov: ANALIZA NEZGOD PLINSKIH TANKERJEV
Mentor: red. prof. dr. Stojan Petelin
Somentor: /

Ime in priimek: Katarina Magdič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika
Datum: 19.09.2018
Ura in prostor: 10:00, Sejni sobi
Naslov: POŽARNA VARNOST NA POTNIŠKIH LADJAH
Mentor: red. prof. dr. Stojan Petelin
Somentor: /

Ime in priimek: Nejc Brečko
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika
Datum: 19.09.2018
Ura in prostor: 10:30, Sejni sobi
Naslov: POŽAR ALI EKSPLOZIJA V LADIJSKI STROJNICI
Mentor: red. prof. dr. Stojan Petelin
Somentor: /

Ime in priimek: Jerneja Urbas
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 19.09.2018
Ura in prostor: 11:00, Sejni sobi
Naslov: VAROVANJE OKOLJA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
Mentor: izr. prof. dr. Oliver Bajt
Somentor: /

Ime in priimek: Damjan Miklavčič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 19.09.2018
Ura in prostor: 11:30, Sejni sobi
Naslov: ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI V LUKI KOPER
Mentor: izr. prof. dr. Oliver Bajt
Somentor: /

Ime in priimek: David Ivančič
Program: Drugostopenjski podiplomski študijski program Pomorstvo
Datum: 20.09.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: NEO – NACIONALNO ENOTNO OKNO
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Nika Boštjančič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika
Datum: 20.09.2018
Ura in prostor: 09:30, Sejni sobi
Naslov: POSLOVANJE NAJVEČJIH LINIJSKIH LADJARJEV
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Marko Kuburović
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 20.09.2018
Ura in prostor: 10:00, Sejni sobi
Naslov: ANALIZA POSLOVANJA TRANSPORTNIH BORZ IN NJIHOV VPLIV NA TRANSPORTNI TRG
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Dijana Dubravac
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 20.09.2018
Ura in prostor: 10:30, Sejni sobi
Naslov: STROŠKI OB IZLITJU OLJA NA MORJU
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Anže Kapitler
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika
Datum: 20.09.2018
Ura in prostor: 11:00, Sejni sobi
Naslov: ANALIZA STROŠKOV NA SEVERNI POMORSKI POTI
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Gali Flander
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 20.09.2018
Ura in prostor: 11:30, Sejni sobi
Naslov: CESTNINSKI SISTEMI ZA TOVORNA VOZILA V EU
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Miro Stojaković
Program: Drugostopenjski podiplomski študijski program Promet
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: TRENDI PRI PREVOZU HITRO POKVARLJIVEGA BLAGA
Mentor: red. prof. dr. Elen Twrdy
Somentor: /

Ime in priimek: Bojan Bajić
Program: Drugostopenjski podiplomski študijski program Promet
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 09:30, Sejni sobi
Naslov: VIZUALIZACIJA V POMORSKI LOGISTIKI
Mentor: red. prof. dr. Elen Twrdy
Somentor: /

Ime in priimek: Luka Bolčič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 10:00, Sejni sobi
Naslov: TRANSPORT MALIH ŽIVALI V CESTNEM PROMETU
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Zoran Vilovski
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 10:30, Sejni sobi
Naslov: PRETOVOR IN ODPREMA SIPKIH TOVOROV V KOPRSKEM PRISTANIŠČU
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Tina Jelušič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 11:00, Sejni sobi
Naslov: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V SLOVENSKIH AVTOCESTNIH PREDORIH
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Urška Bernetič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 11:30, Sejni sobi
Naslov: INTERMODALNI PREVOZ KONTEJNERJEV PREKO KOPRSKEGA PRISTANIŠČA
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Laura Podobnik
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 12:00, Sejni sobi
Naslov: PROMETNA VARNOST MOTORISTOV ČLANOV MOTOKLUBOV V SLOVENIJI
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Vito Hrvatin
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 12:30, Sejni sobi
Naslov: ANALIZA PROCESA PREGLEDA AVTOMOBILOV OB PRETOVORU V KOPRSKEM PRISTANIŠČU
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Ognjen Vidaković
Program: Drugostopenjski podiplomski študijski program Promet
Datum: 21.09.2018
Ura in prostor: 13:00, Sejni sobi
Naslov: ERGONOMSKA ANALIZA DELOVNEGA MESTA VOZNIKA REŠEVALNEGA VOZILA
Mentor: red. prof. dr. Jože Balažic
Somentor: /