Ime in priimek: Klemen Žigon
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: PROMETNA VARNOST PEŠCEV NA OBMOČJU MESTA NOVA GORICA
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Andrej Kompara
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor: 09:30, Sejni sobi
Naslov: ZNAČILNOSTI IN ANALIZA DELA VARNOSTNO NADZORNEGA CENTRA V LUKI KOPER D.D.
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
Somentor: /

Ime in priimek: Renej Segulin
Program: Drugostopenjski podiplomski študijski program Pomorstvo
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor: 10:00, Sejni sobi
Naslov: TRAJNOSTNI RAZVOJ LADJARJEV V KONTEJNERSKEM SEKTORJU
Mentor: red. prof. dr. Elen Twrdy
Somentor: /

Ime in priimek: Matevž Mrzel
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor: 10:30, Sejni sobi
Naslov: RAZVOJ EVROPSKEGA ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA DO LETA 2030
Mentor: red. prof. dr. Elen Twrdy
Somentor: /