Ime in priimek: Andraž Dolamič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika
Datum: 20.02.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: EKONOMSKI VIDIK IZBOLJŠANJA OKOLJSKE UČINKOVITOSTI DELOVANJA PRISTANIŠČ
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Alenka Ferenac
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 20.02.2018
Ura in prostor: 09:30, Sejni sobi
Naslov: NEFINANČNI KAZALNIKI KOT PODPORA MERJENJA USPEŠNOSTI STRATEGIJE PODJETJA LUKE KOPER D.D.
Mentor: doc. dr. Marina Zanne
Somentor: /

Ime in priimek: Ervin Rošić
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 23.02.2018
Ura in prostor: 12:00, Sejni sobi
Naslov: MOŽNOSTI RACIONALIZACIJE PREVOZA POTNIKOV NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
Mentor: izr. prof. dr. Drago Sever
Somentor: /