Ime in priimek: Matjaž Pogorevc
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 12.07.2018
Ura in prostor: 08:30, Sejni sobi
Naslov: ZNAČILNOSTI STROŠKOV V OSKRBOVALNI VERIGI PODJETJA GORENJE D.D.
Mentor: doc. dr. Bojan Beškovnik
Somentor: /

Ime in priimek: David Tušek
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 12.07.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: PRAVICE IN OBVEZNOSTI PREVOZNIKA IN POTNIKA PRI PREVOZ.ORG
Mentor: izr. prof. dr. Patrick Vlačič
Somentor: /

Ime in priimek: Tomaž Kapun
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 12.07.2018
Ura in prostor: 09:30, Sejni sobi
Naslov: ŽELEZNIŠKI PREVOZ BLAGA IZ IN V LUKO KOPER
Mentor: red. prof. dr. Elen Twrdy
Somentor: /