Študenti vpisani v skladu z Merili za vpis in prehode morajo do zaključka študija opraviti s programom predpisane diferencialne izpite. Študenti lahko opravljajo diferencialne izpite v rokih razpisanih za diferencialne izpite (izpitni roki so na vpogled v VIS-u).

 

Na posamezni diferencialni izpit se študent prijavi v sistemu VIS pod rubriko prijava na izpit.

 

Ob prijavi se bo v referatu zgeneriral račun, ki ga bo študent dobil po pošti po udeležbi na izpit.

 

V primeru, da študent računa ne poravna se mu prijava na naslednji izpit avtomatsko blokira.

 

Po veljavnem ceniku UL za študijsko leto 2017/2018 znaša posamezno opravljanje diferencialnega izpita 60,80€

 


datum zadnje spremembe: 26.03.2018