Vsebina:

Izpitni pravilnik

1. Splošne določbe 
2. Izpiti na rednem dodiplomskem študiju
        a) izpitni roki
        b) prijavljanje k izpitu
        c) potek pisnega in/ali ustnega izpita 
3. Izpiti na izrednem dodiplomskem študiju 
4. Izpiti na podiplomskem študiju 
5. Registriranje in razveljavitev izpita 
6. Priznavanje izpitov, opravljenih na fakulteti ter drugih višješolskih in visokošolskih zavodih, skladno zmerili za prehode 
7. Pritožbe 
8. Druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja 
9. Prehodne in končne določbe

 


datum zadnje spremembe: 04.09.2018