Študenti lahko opravljajo komisijske izpite, zgolj v rokih razpisanih za komisijske izpite. V primeru, da za posamezne predmete ni razpisanih rokov za komisijske izpite, se študent prijavlja na redne izpitne roke.

 

Komisijski izpitni roki se izvajajo IZKLJUČNO na sedežu fakultete tj. v Portorožu.  

 

Študent se po novem prijavi na komisijski izpit v sistemu VIS pod rubriko prijava na izpit.

Ob prijavi se bo v referatu zgeneriral račun, ki ga bo študent dobil po pošti po udeležbi na izpit.

Kopijo plačila izpita morate nujno poslati v referat na fax (05 67 67 161) ali mail ali po pošti na naslov FPP, pot pomorščakov 4, 6320 Portorož.

 

V primeru, da študent računa ne poravna se mu prijava na naslednji izpit avtomatsko blokira.

 

 

  • cena izpita za študente s statusom in študente brez statusa 128,30 €.

  

 

Šesto oz. zadnje opravljanje izpita!!

Študenti, ki se prijavljajo na 6. opravljanje izpita morajo pred prijavo oddati prošnjo oz. spodaj priložen obrazec na Komisijo za študijske zadeve, ki jim odobri pristop na 6. opravljanje izpita.  

 

VSE ŠTUDENTE OPOZARJAMO DA KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE ZASEDA ENKRAT NA MESEC IN SICER VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU KAR POMENI, DA SI MORAJO PRAVOČASNO UREDITI MOŽNOST PRISTOPA K IZPITU.  

 

Vrnjene prijave (VP)  

V primeru vrnjene prijave (VP) se plačilo izpita prenese na naslednji izpitni rok. Fotokopijo potrdila že plačanega komisijskega izpita pošlje študent ponovno najmanj 5 delovnih dni pred izpitnim rokom. Potrdilu o plačilu za pristop k komisijskemu izpitu, študent priloži izpolnjen obrazec Prijava na komisijski izpit (glej prilogo).

 


datum zadnje spremembe: 09.05.2013