Študenti lahko opravljajo komisijske izpite, zgolj v rokih razpisanih za komisijske izpite. V primeru, da za posamezne predmete ni razpisanih rokov za komisijske izpite, se študent prijavlja na redne izpitne roke.

 

Komisijski izpitni roki se izvajajo IZKLJUČNO na sedežu fakultete tj. v Portorožu.  

 

Študent se po novem prijavi na komisijski izpit v sistemu VIS pod rubriko prijava na izpit.

 

Ob prijavi se bo v referatu zgeneriral račun, ki ga bo študent dobil po pošti po udeležbi na izpit.

 

V primeru, da študent računa ne poravna se mu prijava na naslednji izpit avtomatsko blokira.

  

  • cena izpita za študente s statusom in študente brez statusa 182,50 €.

  

 

Šesto oz. zadnje opravljanje izpita!!

Študenti, ki se prijavljajo na 6. opravljanje izpita morajo pred prijavo oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, ki jim odobri pristop na 6. opravljanje izpita. Prošnjo izpolnite v VIS-u in jo podpisano pošljete v študenstki referat. 

 

VSE ŠTUDENTE OPOZARJAMO DA KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE ZASEDA ENKRAT NA MESEC IN SICER VSAKO PRVO SREDO V MESECU KAR POMENI, DA SI MORAJO PRAVOČASNO UREDITI MOŽNOST PRISTOPA K IZPITU.  

 


datum zadnje spremembe: 26.03.2018