Spoštovani,

 

A) VODENJE EVIDENCE OSEBE BREZ STATUSA

 

vsi, ki v študijskem letu 2017/2018 ne boste imeli statusa študenta, v omenjenem študijskem letu pa nameravate opravljati svoje študijske obveznosti, morate študentskemu referatu, preko svojega VISa, oddati Prošnjo za nadaljevanje študija, in sicer za:

  1. Osebe brez statusa do dveh let
  2. Osebe brez statusa po dveh letih
  3. Osebe brez statusa po desetih letih 

Prošnjo, po 12.10.2017, izpolnete v vašem VISu, jo natisnete, podpišete in vrnete na naslov referata, bodisi s "kopensko" pošto, bodisi skenirano po eMailu .

 

Prošnja bo obravnavana na redni seji Komisije za študijske zadeve (dodiplomski študij, 2. stopnja) oziroma Komisije za razvojno in raziskovalno delo (podpiplomski študij) vsako prvo sredo v mesecu.

Prošnja mora v referat prispeti do zadnjega torka v tekočem mesecu.

 

B) OPRAVLJANJE IZPITOV

 

Študent, ki mu je v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu, s statutarnimi določili programa prenehal status študenta, ker ni napredoval v višji letnik oz. diplomiral v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, pridobi pravico opravljati manjkajoče obveznosti kot oseba brez statusa v študijskem letu, v katerem je bil izdan sklep o nadaljevanju oz. dokončanju študija (obrazec Prošnja za vodenje evidence osebe brez statusa).

Študent lahko opravlja izpite v razpisanih rednih oz. izrednih izpitnih rokih (izpitni roki so na vpogled v e-Študentu).

Prijava na izpit možna le preko VISa, po opravljenem izpitu (po vnešenih rezultatih) na dom prejmete račun za plačilo izpita osebe brez statusa.

Skladno s Cenikom storitev UL FPP za š.l. 2017/2018 je oseba brez statusa dolžna plačati posamezen pristop k izpitu, in sicer:

  • prvo, drugo, tretje opravljanje izpita v višini: 60,80€
  • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita: 182,50 €

 

 

 


datum zadnje spremembe: 13.10.2017