Študentska organizacije FPP vas vabi, da sodelujete v obštudijskih dejavnostih Fakultete za pomorstvo in promet. Kot obštudijska dejavnost štejejo vse dejavnosti z vsebino športa, umetnosti in kulture, prostovoljstvo, dobrodelnost, socialne in družbene aktivnosti, varovanje zdravja in okolja ter raziskave ter projekte, ki niso del študijskih obveznosti. Potrjena in sprejeta obštudijska dejavnost vam lahko prinese 3 ali 4 ECTS kreditne točke.


datum zadnje spremembe: 07.01.2015